Treballar després de la jubilació: tres idees per invertir el teu temps

A Espanya únicament hi ha 31.000 persones en actiu de les més de nou milions de pensions públiques comptabilitzades el 2017, segons dades de la Seguretat Social. Seguir treballant després de la jubilació és possible.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Elena Ariño, orientadora laboral, formadora i blogger de plandempleo.com, i amb qui ja vam parlar en una altra ocasió, ens ofereix en aquesta entrada del blog de VidaCaixa tres idees per invertir el temps un cop un s’ha jubilat.

  1. Mentoring per a emprenedors

Una de les opcions més interessants per a un jubilat actiu per invertir el temps de manera òptima és la realització de mentoring per a emprenedors. A Espanya hi ha nombroses associacions que serveixen de suport per a persones que comencen el seu negoci. Aquestes entitats duen a terme un acompanyament d’experts que, com la persona jubilada, faciliten el camí a l’emprenedor gràcies a la seva experiència.

L’actiu més valuós d’una persona jubilada és justament la seva experiència, professional i personal. I si en la seva experiència professional ha estat emprenedor i ha muntat el seu propi negoci, aquesta experiència serà d’allò més útil per a aquelles persones que estan començant.

El recurs més conegut és el SECOT. A través de les seves oficines repartides per tot Espanya, ofereixen tota una mena de serveis gratuïts a través dels seus voluntaris jubilats, els quals es posen a la disposició dels joves que comencen la seva carrera emprenedora. Ofereixen ajuda per analitzar la viabilitat del projecte i recerca de fonts de finançament, suport en l’elaboració del Pla d’Empresa, etc. Tot de manera gratuïta. I tu, com a jubilat, prestes una gran ajuda i servei.

  1. Compatibilitzar feina i jubilació

Hi ha diverses fórmules que permeten aquesta compatibilitat. L’Administració permet diferents opcions.

La més habitual és la jubilació parcial. “Es considera jubilació parcial la iniciada després de complir 60 anys, simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no amb un contracte de relleu subscrit amb un treballador en situació d’atur o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada”, tal com s’explica al web de la Seguretat Social. En aquest supòsit el que fem és, a l’hora d’accedir a la jubilació, compatibilitzar-la amb una feina.

Hi ha un altre supòsit, per a aquelles persones que ja estiguin percebent la pensió, i és la jubilació flexible. Aquesta modalitat ofereix la “possibilitat de compatibilitzar, un cop obtinguda, la pensió de jubilació amb un contracte a temps parcial’, amb una jornada de treball que estigui entre el 50% i el 75% d’una jornada a temps complet. En aquest cas, la quantia de la pensió es redueix segons el còmput de jornada realitzada.

Cal recordar en aquest punt que l’import mitjà de les noves pensions de jubilació va baixar el 2016 per primera vegada des de feia nou anys. Els nous jubilats van percebre de mitjana 1.332,37 euros, 10 menys que el 2015, una tendència a la baixa que s’espera que continuï en els propers anys en ampliar-se la base per calcular la cotització.

D’altra banda, també podem compatibilitzar la nostra pensió si som autònoms. Aquesta opció es dona sempre que els nostres ingressos anuals no superin l’equivalent al salari mínim interprofessional (707,60 euros el 2017). És interessant assenyalar en aquest punt que “els qui duguin a terme aquestes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social i no generaran drets sobre les prestacions de la Seguretat Social”.

Com a modalitat més nova trobem la jubilació activa. Aquesta opció permet compatibilitzar la pensió amb una feina a temps complet o parcial amb aquestes particularitats:

  1. L’accés a la pensió ha d’haver tingut lloc un cop complerta l’edat que en cada cas sigui aplicable. Amb l’anomenada jubilació progressiva actual, l’edat a la qual em puc jubilar no és igual per a tothom. Depèn de l’any, del total de temps cotitzat, etc. Així doncs, si el 2020 em vull acollir a la jubilació activa, puc fer-ho si tinc 37 anys cotitzats i 65 anys complerts.

  2. El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió obtinguda ha d’arribar al 100%. Això es tradueix en el fet que hem hagut d’arribar a la màxima pensió que correspongui per poder gaudir-ne.

  3. La quantia serà del 50% del total de la pensió. Però “si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà al 100%”, tal com recull la nova llei d’Autònoms.

  1. Fer voluntariat social

Si el que un vol és ajudar els altres de manera desinteressada, hi ha nombroses entitats en les quals es pot invertir el temps lliure, o simplement fent activitats que ens agradin. Una de les més conegudes és la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya (UDP). Aquesta és una organització sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública. Creada, dirigida i administrada per i per a la gent gran, UDP agrupa Associacions de Pensionistes i Jubilats d’arreu d’Espanya, a través de Federacions en cada Comunitat Autònoma i Província. A través d’aquesta associació, a més d’ajudar altres persones, també podràs trobar grups d’iguals per gaudir al màxim del teu temps lliure.

Més informació:

Com estalviar per a la jubilació i tenir liquiditat?

Assegurança de jubilació o pla de pensions? Descobreix quin s’adapta millor a les teves necessitats

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip