Quina és la pensió de les classes passives?

El de Classes Passives és un Règim especial en el qual cotitzen bona part dels funcionaris públics i que disposa d’una sèrie de diferències i avantatges respecte a d’altres. Entre aquestes hi ha la pensió, una paga que obeeix a una classificació i a unes normes diferents. Tot i així, cal indicar que aquest règim, el de Classes Passives, està en extinció, és a dir, tendeix a desaparèixer.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

La pensió de jubilació de les classes passives

Com a norma general, per accedir a la pensió ordinària en el Règim de Classes Passives cal tenir, com a mínim, 15 anys cotitzats com a servei a l’Estat. La seva quantia depèn del grup o subgrup en què estigui enquadrat el treballador. Les quantitats es regulen anualment. Les del 2016 es troben entre els 16.455,28 euros anuals del grup E fins als 40.359,27 euros anuals del grup A1.

Llegeix també: Classes passives: privilegis amb data de caducitat

Aquestes quanties serveixen com a base (havers reguladors) per calcular la pensió en funció del nombre d’anys de servei o de supòsits especials, que són els següents:

  • Haver prestat servei en més d’un cos. Si s’ha fet en diferents categories, es calcularà en funció de l’haver regulador de cadascuna i del temps en què s’hi ha estat enquadrat.
  • Jubilar-se un cop superada l’edat ordinària de jubilació. A ells se’ls reconeix un extra en funció dels anys de servei que hagin prestat. Així, fins a 25 anys s’hi sumarà el 2%; entre els 25 i els 37 anys, el 2,75%, i a partir de 37 anys, el 4%. En cap cas no es podrà superar la pensió màxima del grup A1.
  • Des de l’1 de gener de 2009 s’exigeix tenir 20 anys de servei i una inhabilitació per al servei total per poder donar per prestats els anys de servei que queden fins a la jubilació i poder cobrar el 100% de la pensió que correspon al funcionari en la seva categoria. Si no s’arriba a complir aquest requisit, es resta un 5% per cada any que falti fins als 20, amb un límit del 25% per als qui no arribin a 15 anys.

Altres pensions en el règim de Classes Passives i les seves quanties

Hi ha altres pensions dins del Règim de Classes Passives les quantitats de les quals poden ser encara més grans. En aquest apartat tenim les Extraordinàries. Es tracta d’una paga per incapacitat permanent que, a diferència de l’esmentada anteriorment, es concedeix en casos d’incapacitat o mort, sempre que hagi estat produïda per accident en acte de servei, o malaltia, també produïda per la feina efectuada.

Llegeix també: Quins requisits han de complir els funcionaris públics per acollir-se a la jubilació voluntària anticipada?

En aquest cas, les quantitats són del 200% de l’haver regulador que correspongui al beneficiari. Pel que fa al temps, se sumaran als anys prestats els que faltin fins a l’edat ordinària de jubilació. En cas de mort, els beneficiaris seran els familiars.

En tot cas, cal saber que el règim de Classes Passives, com comentàvem, està en extinció des de l’1 de gener de 2011. Això vol dir que els qui prestin serveis a l’Estat abans reconeguts en aquest Règim, després d’aquesta data ja no hi estaran enquadrats. Als qui ho estaven abans, se’ls mantindrà.

Sigui com sigui, ja s’ha vist com alguna modificació legal ha anat restant drets, com l’esmentada del 2009 i que exigeix disposar de 20 anys de servei per no veure minvada la pensió per incapacitat.

Ningú en cap règim de la Seguretat Social pot escapar a les modificacions legals. Per això convé pensar en mètodes alternatius d’estalvi, que ens garanteixin una jubilació segura. Hi ha molts productes (fons de pensions, d’inversió…), sempre amb una rendibilitat adaptada al risc i, per descomptat, molt més gran que la que aporta el matalàs.

https://www.youtube.com/watch?v=WMzFq8A3fIc

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip