Quin és l’estat actual i futur de la guardiola de les pensions?

L’anomenada guardiola de les pensions és el Fons de Reserva de la Seguretat Social. La seva recaptació prové de la cotització de tots els treballadors actius, inclosos els autònoms. Aquest fons va ser dissenyat l’any 2000 per, a partir dels excedents dels ingressos que financen les prestacions, poder garantir el sistema públic de pensions. Així, en cas de viure un cicle econòmic baix, gràcies a aquests diners es mantindria el sistema.

Evolució del Fons de Reserva de la Seguretat Social

Entre els anys 2000 i 2011 es van dur a terme les primeres aportacions a la guardiola de les pensions. El pic màxim del fons va arribar, aproximadament, als 67.000 milions d’euros. Tanmateix, l’impacte de l’anterior crisi econòmica va suposar un cop fort en les arques de l’Estat. Com a conseqüència d’això es va haver de recórrer a aquest fons, que es va convertir en l’element fonamental amb el qual poder garantir la viabilitat en termes financers del sistema de pensions.

Tot i que va arribar a acumular una gran quantitat de diners, el 2011 la quantia es va començar a reduir d’una manera dràstica fins al seu estat actual. A 31 de desembre de 2019, l’Informe de les Corts Generals el xifrava en, aproximadament, 2.000 milions d’euros. Va ser al Nadal del 2018 quan el Govern va fer ús del fons per última vegada fins avui, per pagar la doble nòmina retirant-ne 3.000 milions d’euros.

Com s’ha buidat la guardiola de les pensions?

L’emergència sanitària del 2020 ha propiciat un marc econòmic i financer sense precedents. El lockdown de tots els països, incloent-hi Espanya, fa que el cicle econòmic actual sigui baix… Un fet que es repeteix des del 2010.

Cal aclarir que aquests diners es poden fer servir per garantir qualsevol tipus de prestació que sigui competència de la Seguretat Social. Això ha fet que els diferents governs hagin utilitzat la guardiola de les pensions nombroses vegades; així s’han pogut afrontar els pagaments compromesos amb els contribuents, com per exemple les vídues i els jubilats.

De la mateixa manera, també s’ha fet ús del fons per abonar les pagues extraordinàries de Nadal als pensionistes als quals els corresponia. Els moments més crítics de l’any tenen lloc quan s’han d’abonar aquestes pagues extraordinàries, que suposen que el sistema ha de tenir disponibles prop de 19.000 milions d’euros. Aquests diners es divideixen en dues nòmines de, aproximadament, 9.000 milions cadascuna.

Quin és el funcionament de la guardiola de les pensions?

El Fons de Reserva s’omple amb l’excedent de la Seguretat Social. Aquest excedent s’obté del guany en els mercats en invertir diners en deute sobirà, i de les mútues per accidents de treball i incapacitat temporal.

En els anys anteriors a la crisi, amb un context d’escassa desocupació i salaris in crescendo, el creixement del fons va ser notable. Això no obstant, la taxa d’atur actual és una de les més altes de la Unió Europea, cosa que no contribueix gens a augmentar aquesta reserva.

Ara bé, amb una taxa d’atur descontrolada, les cotitzacions no donen per pagar unes pensions elevades i que cada vegada són més nombroses a causa de l’envelliment de la població. El 2021, la despesa que suporta l’Estat amb relació a aquesta matèria puja fins als 160.000 milions d’euros anuals.

Què passa si aquest fons s’esgota?

Tot i que la guardiola de les pensions és un instrument molt útil, el cert és que l’Administració pública té el seu propi model de finançament. Així, la Seguretat Social es finança gràcies a les cotitzacions de tot tipus de treballadors, i es basa en l’anomenada solidaritat intergeneracional.

Dit d’una altra manera: les cotitzacions dels treballadors donen dret a les prestacions contributives. Tanmateix, aquestes pensions no es paguen amb els diners que ells han abonat durant la seva vida laboral, sinó que es paguen amb les cotitzacions dels treballadors actius actualment.

No tots els treballadors aporten el mateix, és clar, ja que es té en compte la base i el tipus de cotització que corresponen a cada contingència; les contingències comunes, fonamentals, representen el 28,3% de la base. En la nòmina d’un assalariat, per exemple, la seva aportació es divideix en dos:

  • 23,6%, que aporta l’ocupador;
  • 4,7%, que aporten els empleats.

A aquestes contribucions cal sumar-hi la de formació professional, desocupació i Fons de Garantia Salarial, si bé aquestes no es destinen al sistema de pensions.

Com que les cotitzacions no cobreixen tota la despesa, la Seguretat Social es troba en estat de dèficit. Davant aquesta situació, efectivament, es pot fer ús de la guardiola de les pensions, però per evitar que es buidi de manera definitiva cal que l’Executiu trobi una via de finançament que complementi els ingressos.

Les opcions que se solen considerar són, en primer lloc, incrementar les cotitzacions mitjançant l’augment del tipus de cotització o la base màxima. D’altra banda, també es poden augmentar els impostos, de manera que la pujada fiscal pugui compensar el dèficit de la Seguretat Social. Sigui com sigui, et podem assegurar que les pensions estan garantides… Això no obstant, el seu poder adquisitiu es pot veure reduït.

En quin moment s’esgotarà la guardiola de les pensions?

Per respondre aquesta pregunta, analitzarem el futur en tres escenaris diferents:

  • Pessimista. Aquí podríem estar davant els últims mesos de la guardiola de les pensions. Tingues present que els processos de reforma s’allargaran fins al 2027, i és possible que calgui accelerar-los.
  • Neutral. Aquest escenari requereix introduir reformes eficaces per poder finançar el pagament per prestacions via impostos. Així arribaríem al 2024.
  • Optimista. Caldria flexibilitzar la política d’inversió del fons i generar recursos addicionals. Això ens portaria fins al 2028.

Què pots fer per assegurar-te la jubilació?

Una de les principals preocupacions que deus tenir si ets un treballador en actiu és què passarà quan t’hagis de jubilar, ja que voldràs arribar a aquesta edat amb la garantia que el teu nivell de vida no es vegi estroncat. És per això que volem que sàpigues que és possible preparar-se mitjançant diferents mètodes d’estalvi i inversió, com els plans de pensions.

És moment de prendre consciència de la situació de la guardiola de les pensions i ser previsor de cara al futur!

Hi ha hagut un error, intenta-de nou
Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip