Quin dia es cobra la pensió?

Una de les qüestions que solen preocupar més als pensionistes és la que es refereix a quin dia es cobra la pensió aquest mes. I és que disposar d’informació suficient sobre aquest punt és l’única manera de poder planificar l’esdevenir de l’economia domèstica. En qüestions tan diverses com l’accés a un lloguer, el pagament de la hipoteca, el pagament de subministraments o, fins i tot, la realització de la compra mensual de consumibles és important saber quan es disposarà de liquiditat.

Així, si tu o algú del teu entorn és pensionista i voleu conèixer en profunditat les dates habituals de pagament de les pensions (i possibles excepcions) t’animem a llegir aquest apunt. Al llarg del text ens aturarem en els punts més rellevants, per tal que no se’t pugui escapar cap detall important al respecte.

Quin dia es cobra la pensió habitualment?

Com a resposta ràpida a aquesta pregunta es pot dir que no hi ha un dia fix per rebre el cobrament de la pensió. És a dir, segons cada cas hi ha factors molt diferents que acaben determinant la data final en la qual, efectivament, es duu a terme la recepció de la pensió.

Un dels factors que més incideixen en aquest punt, que és aquell al qual farem referència en aquest moment, és el de l’entitat bancària. I és que, depenent del banc on tinguis domiciliada la pensió, les dates en què aquests diners estaran disponibles de manera líquida al teu compte seran diferents.

Per tal que disposis d’una informació tan àmplia com sigui possible, sigui quina sigui la teva entitat, tot seguit et presentem una llista amb les companyies més importants d’Espanya i la data de cobrament més comuna en aquestes entitats.

El dia de cobrament a les principals entitats espanyoles:

  • CaixaBank: Aquesta és una de les entitats que es prenen més seriosament els seus clients, per la qual cosa ingressa la pensió el dia 24 de cada mes.
  • Bankia: Aquest banc duu a terme l’ingrés de les pensions el dia 25 de cada mes.
  • BBVA: Igual que l’anterior, també aquest efectua els pagaments el dia 25.
  • Santander: Entitat que reflecteix els cobraments el dia 24 de cada mes.
  • Unicaja: De la mateixa manera que l’anterior, els clients d’aquesta entitat reben la pensió el dia 24.
  • Abanca: És un cas especial, ja que la data en la qual efectua els ingressos depèn de certs requisits. Com a norma general, les pensions es veuen reflectides l’últim dia hàbil de cada mes. Això no obstant, si es disposa d’una targeta de dèbit i no s’efectuen reintegraments a finestreta de més de 1.000 euros entre el dia 25 i 3 de cada mes, el cobrament s’avança al dia 25.
  • Bankinter, Caixa d’Enginyers, Liberbank, ING, Ibercaja i Banc Sabadell: Aquestes entitats comparteixen un mateix dia de pagament, el 25 de cada mes.
  • Cajamar: Aquest és un cas especial. Normalment ingressa la pensió als seus clients l’últim dia hàbil de cada mes. Això no obstant, si se sol·licita expressament, es pot accedir a un servei gratuït que avança la recepció al dia 25 (es pot sol·licitar per a un mes concret o per a tot l’any).

Així, malgrat que aquí no hi són totes i cadascuna de les entitats espanyoles, sí que hem mostrat les més representatives. En el cas que la teva no hi surti, tingues en compte que és molt probable que disposi d’una data de cobrament molt semblant a alguna de les que hem comentat més amunt. Tan sols cal que et fixis en les dates dels cobraments anteriors per saber en quin grup es podria incloure el teu banc.

Quines excepcions hi ha a aquests terminis?

Com a norma general, els terminis als quals ens hem referit en l’apartat anterior són estrictament respectats per les entitats bancàries, ja que s’han compromès a fer-ho d’aquesta manera. Això no obstant, en el cas que el dia de cobrament coincideixi amb un dia que no és hàbil, aquest pagament es pot avançar al dia hàbil anterior o, el que és més comú, endarrerir-lo al següent dia hàbil.

Ara bé, respecte a això hi ha una entitat bancària que fa una excepció. Ens estem referint al cas de CaixaBank. El nivell de compromís que aquesta entitat ha assolit amb els seus clients pensionistes és tan gran, que ha decidit que durant tot l’any 2021 el dia de pagament serà sempre i en tot cas el dia 25. Això comporta que, encara que caigui en diumenge o en dia festiu, els clients podran veure com la seva pensió apareix reflectida al seu compte bancari. En aquell mateix instant, per tant, podran fer ús de tots els serveis de banca online o de caixer amb els diners de la pensió d’aquell mes.

D’altra banda, cal destacar que alguns bancs, el mes de febrer, acostumen a avançar el dia de cobrament a la vigília del que habitualment utilitzen.

Què cal remarcar respecte a les pagues extraordinàries?

La major part de les pensions s’ingressen en 14 pagues. Això vol dir que dos mesos a l’any l’import rebut és el doble del que habitualment es percep. Hi podria haver el dubte sobre si aquesta circumstància especial altera els terminis de cobrament.

Quan cobren la paga extra els pensionistes?

Això no obstant, com a norma general, totes les entitats respecten els terminis acordats encara que es tracti del mes de paga doble, la qual cosa no suposa cap canvi per a tu.

En conclusió, respecte a quin dia es cobra la pensió aquest mes, ja has pogut veure que això varia en funció de l’entitat bancària on estigui domiciliat el cobrament. De la mateixa manera, hi ha certes excepcions sobre aquestes dates habituals de cobrament que depenen d’elements molt diversos. Davant d’aquesta qüestió, esperem haver-te ajudat.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo