Què és un autònom societari

Si estàs començant un negoci pel teu compte, és molt probable que estiguis considerant diverses possibilitats. Avui ens centrarem en un perfil determinat, l’autònom societari. Es tracta d’una persona que, com a autònom, decideix constituir una societat mercantil o una altra empresa de qualsevol tipus. És una figura especial, els drets i obligacions de la qual són una mica diferents als dels autònoms tradicionals o els responsables d’empreses. Ens centrarem en aquesta modalitat d’autònom per tal que puguis determinar si és una opció per a la teva vida laboral.

Autònom o societat

Moltes persones que decideixen emprendre es troben davant la disjuntiva següent: crear una societat o donar-se d’alta com a autònom directament. El millor és que t’adrecis a un assessor perquè valori i t’expliqui el teu cas particular. Abans de decantar-te per una opció, cal que tinguis en compte diversos punts.

Els límits de la responsabilitat

Si crees una societat, la teva responsabilitat sobre aquesta estarà limitada, cosa que no passa amb els autònoms, els quals hauran de respondre per la seva empresa fins i tot amb els seus béns. Amb una societat, estaràs segur que el fracàs del negoci no afectarà el teu patrimoni.

Els tràmits

Donar-te d’alta com a autònom és molt senzill (i més barat). Només hauràs de presentar a Hisenda el model 036 o el 037, i el 0521 a la Seguretat Social (aquí tens més informació al respecte). Això no obstant, per constituir una societat caldrà que segueixis uns quants passos: fer una escriptura pública de constitució, triar una denominació social o inscriure’t al Registre Mercantil, entre d’altres.Tingues en compte que, en tots dos casos, tindràs l’opció d’acollir-te a la tarifa plana de la Seguretat Social.

Les obligacions fiscals

Com en el cas dels tràmits d’alta, les obligacions fiscals també són més senzilles per als autònoms (i això que molts es queixen de la burocràcia i la paperassa).

Quins requisits ha de complir un autònom societari

Ara que hem posat les cartes damunt la taula i coneixes els pros i contres de cada modalitat, centrem-nos en el tema que ens ocupa. La primera cosa que has de saber és que les persones que es vulguin convertir en autònoms societaris han de complir uns requisits específics per donar-se d’alta amb aquest perfil:

  • Ser el propietari d’almenys una quarta part (un 25%) de les participacions de la societat. A més, hauràs de dur a terme tasques de gerència o direcció a la teva societat.
  • Cal que treballis a l’empresa i controlis, almenys, el 33% del seu capital.
  • Si no tens participacions a la societat, hauries de conviure amb un dels socis, sempre que aquesta persona disposi de, com a mínim, la meitat del capital (un 50%).

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots convertir-te en l’autònom responsable d’una societat.

Qui està obligat a donar-se d’alta amb aquest perfil

Com deus haver pogut deduir, més enllà de triar entre ser autònom normal o societari, hi ha persones que s’han de donar d’alta en aquesta segona opció tant sí com no. La qüestió rau a exercir funcions determinades dins de la societat o tenir-ne (o no) el control efectiu. Bàsicament, els qui s’hauran de donar d’alta com a autònoms societaris són els socis que es trobin en les situacions següents:

  • A més, són administradors de l’empresa (tant és si cobren per aquest càrrec o no), sempre que exerceixin el càrrec de manera activa (per exemple, són directors o gerents).
  • També treballen a la societat i perceben una remuneració per això.

És a dir, si els socis amb control efectiu no treballen a la companyia ni en són administradors, no han de cotitzar en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

Nòmina o factura?

Un dels dubtes més freqüents pel que fa als autònoms societaris és si haurien de cobrar una nòmina per la seva feina a la societat o si haurien de fer factures a l’empresa.

La resposta depèn de si treballen com a professionals a la societat, és a dir, duen a terme la mateixa activitat que la companyia (per exemple, ser assessor en una companyia d’assessorament), cas en el qual haurien de facturar a l’empresa; o si treballen a l’empresa però la seva professió és diferent a l’activitat principal d’aquesta (per exemple, en una assessoria, l’autònom és qui duu a terme les tasques de comunicació), ja que en aquest cas rebran una nòmina.

I la factura és amb IVA o sense?

Quan l’autònom i soci hagi d’emetre una factura, aquesta haurà de portar IVA si l’activitat es desenvolupa de manera independent a la societat, i estarà exempta d’aquest impost si l’activitat depèn de la societat. I quan es dona (o no) aquesta dependència?

  • L’activitat no està sotmesa a l’organització de la societat, és a dir, es duu a terme independentment de la manera de treballar de l’empresa.
  • Si l’import depèn de les feines que l’autònom efectua per a la societat i els resultats d’aquesta.
  • Si el soci, com a autònom, cal que respongui pels danys que es puguin ocasionar per la seva feina.

Autònoms societaris i RETA

Des del setembre del 2020, els autònoms societaris poden optar a una mena de tarifa plana durant els primers mesos d’activitat, si bé d’una manera una mica diferent a l’habitual. I és que després d’anys de lluites i de demanar facilitats (abans de la data esmentada no es podien acollir a beneficis a l’inici de l’activitat), els autònoms han aconseguit que el pagament de la quota, durant els primers mesos d’alta, sigui d’un 80% sobre la base mínima de cotització (1.214,10 euros el 2020).

Durant el segon any, es podran acollir a reduccions d’un 50% durant el primer semestre, i un 30% els mesos restants. Tingues en compte que la base mínima dels societaris és més elevada que la dels autònoms normals, de manera que la seva quota mensual també és més alta (ara mateix és de 364,22 euros).

Assessora’t

El millor que et podem dir és que, si arriba el cas de convertir-te en autònom societari, t’adrecis a un assessor especialista en aquesta matèria. Com has pogut llegir, hi ha moltes variables i diferents quotes i cotitzacions depenent de com et donis d’alta.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo