Quan es cobra la pujada de les pensions?

Entre els pensionistes espanyols circula un dubte de gran rellevància que gira al voltant de quan es cobra la pujada de les pensions. El cert és que s’ha sentit parlar d’aquesta pujada un munt de vegades però, tanmateix, encara no s’han pogut veure els seus efectes.

Hi ha diversos motius que expliquen aquesta circumstància, però fonamentalment fan referència a les contingències derivades de la pandèmia. Com ja se sap, les seves conseqüències s’estenen fins i tot als llocs més inesperats, incloent-hi les administracions.

En vista d’això, t’animem que duguis a terme la lectura d’aquest apunt, ja que podràs aclarir tots els dubtes que tinguis pel que fa a l’increment de les pensions que ha de tenir lloc aquest any. Tingues en compte que no cal que siguis jubilat perquè aquesta qüestió pugui tenir interès per a tu, ja que l’esmentat augment inclou també les prestacions d’orfandat, viduïtat i incapacitat.

Quina és la pujada de les pensions que es durà a terme el 2021?

És un fet que la crisi econòmica derivada del coronavirus ha generat sensació d’incertesa respecte a la situació dels pensionistes (referent a això, t’hem parlat altres vegades de la conveniència de disposar d’un pla de pensions). En els moments de crisi, els col·lectius que depenen en més mesura del bon funcionament de l’Estat acostumen a veure’s més afectats, i aquesta no n’és una excepció.

Així, un dels factors que s’ha vist afectat en més mesura per aquesta conjuntura pandèmica és el del pagament de les pensions, la qual cosa inclou la seva pujada. De fet, hi ha qui va arribar a augurar una congelació o fins i tot baixada de les pensions però, finalment, això no ha tingut ni tindrà lloc, ja que les previsions s’han vist modificades.

El cert és que fa un quant temps, amb l’adopció dels Pressupostos Generals de l’any 2021, es va determinar que les pensions s’havien de revaloritzar en un 0,9%. D’aquesta manera, a través de l’aprovació de l’increment de la partida destinada a les pensions (que va pujar 3,2 punts i va arribar als 163.297 milions d’euros), es va decidir que, efectivament, aquesta pujada tindria lloc al cap d’un breu període de temps.

Es va entendre que aquest augment comportaria un avantatge evident per als pensionistes ja que, si bé òbviament representa tan sols un petit percentatge de la quantia total, no deixava de ser una pujada patrimonial per a tots els qui gaudissin d’una prestació d’aquesta mena, fos per la causa que fos.

Així, d’aquesta notícia només se’n derivava una conclusió: els jubilats parcials i totals disposaran d’un augment del seu poder adquisitiu gràcies a l’increment percentual que s’ha acabat aprovant sobre els imports de les pensions per a aquest any 2021. És a dir, es veurien enriquits.

Com pots calcular la pujada que et correspon?

En primer lloc, cal que esbrinis la quantia mensual que cobres en virtut del teu dret a la pensió. Un cop disposes d’aquesta xifra, has de sumar-li el resultat de la multiplicació de la teva pensió mensual pel percentatge de pujada dividit entre cent.

En resum, la fórmula que cal aplicar seria la següent: V + [(P/100) x V], on V és el valor mensual de la pensió i P el percentatge d’increment (0,9% en aquest cas).

Per tal de mostrar-te un exemple pràctic perquè et sigui més fàcil comprendre el que s’ha dit, nosaltres agafarem la pensió mitjana a Espanya, que se situa al voltant dels 1.020 euros mensuals. Així, aplicant la fórmula: 1.020 + [(0,9/100) x 1.020], tenim com a resultat: 1.029,18. D’això se’n deriva que, finalment, l’increment ha estat de 9,18 euros en total.

Amb quin objectiu ha tingut lloc aquesta pujada?

La finalitat de l’increment percentual de les pensions s’indica en el contingut mateix de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Es tracta de dur a terme una compensació dels efectes negatius que l’IPC té sobre el poder adquisitiu dels pensionistes.

D’aquesta manera, a finals de l’any 2020 l’Índex de Preus al Consum es va veure incrementat, la qual cosa comporta un augment general dels preus dels béns i serveis més essencials. Per tal d’evitar que aquest increment causés un empobriment als pensionistes, es va acordar aplicar la pujada a la qual aquí estem fent referència.

Aquesta pujada és, per cert, fins i tot més gran que l’augment de l’IPC de l’any passat, que va ser del 0,5%.

Quan començarà a tenir lloc aquesta pujada?

Des del moment en què els nous Pressupostos van ser votats i ratificats al Congrés dels Diputats, es va determinar de manera definitiva el moment en què les pujades tindrien efectes.

Doncs bé, segons les promeses, l’increment s’hauria d’haver aplicat a totes i cadascuna de les pensions el dia 1 de gener d’aquest any 2021. Per tant, ja durant almenys 4 mesos s’hauria d’haver vist reflectida a la paga mensual la suma del 0,9% del que s’havia estat cobrant habitualment fins a aquell moment en concepte de pensió de la Seguretat Social.

Ara bé, en el cas que tu encara no hagis gaudit d’aquest increment, perquè no veus que se t’hagi aplicat, no has de fer res més que posar-te en contacte amb el servei d’atenció telefònica de la Seguretat Social. Pots estar segur que ells et podran oferir exactament les solucions que necessites per al teu cas.

Un cop has calculat la pujada que et correspon, tan sols et queda esperar que es faci efectiva, per poder començar a gaudir d’allò que legítimament et pertany. Estar atent als teus drets econòmics és un dret, però també un deure.

En definitiva, tot i que ja saps quan es cobra la pujada de les pensions promesa, encara hi ha molts altres temes als quals també hauries de parar atenció, com ara la necessitat o no que els jubilats presentin la declaració de la renda.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo