Així són avui les persones grans a Espanya: 10 claus

Amb relació a la jubilació i als anys posteriors a aquest moment hi ha molts tòpics, llocs comuns que la realitat, sempre canviant, ha anat desmuntant amb els anys. La veritat és que avui es viu més i millor que fa 50 anys. L’esperança de vida ha augmentat considerablement. A Espanya se situa al voltant dels 82 anys de mitjana (85,6 per a les dones, 80,1 per als homes) i es preveu que augmenti a raó de quatre anys per dècada. Aquest gran canvi explica en gran manera la transformació que està experimentant la societat pel que fa a la gent gran i a l’estat del benestar.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha publicat recentment un informe titulat Un perfil de les persones grans a Espanya, 2016, document en el qual es detallen una sèrie d’indicadors demogràfics, de salut, econòmics i socials per tenir una millor visió de com són avui les persones grans. En aquesta entrada del blog de VidaCaixa destacarem els punts més interessants de l’informe.

  1. Espanya envelleix a un ritme accelerat. Cada vegada som més grans. Com ja vam veure a Espanya i el camí cap a una societat més envellida, la població de més de 65 anys és cada vegada més gran i representa el 18,4% del total de la població. El 2061, segons l’INE, aquesta xifra augmentarà fins al 38,7%.
  1. L’informe adverteix que en els propers anys “l’estructura de la població canviarà”. Per sostenir aquesta afirmació indica que el 2050 “les persones grans hauran duplicat els seus efectius actuals”, mentre que “la població en edat laboral (16-64) i els nens (0-15) hauran reduït el seu pes”. La conclusió: “Els més grans triplicaran la xifra de nens”.
  1. D’altra banda, la generació del baby boom a Espanya (1958-1977) va començar a jubilar-se al voltant del 2024. Segons els experts del CSIC, a partir d’aquesta data “la pressió sobre els sistemes de protecció social continuarà augmentant”. Aquests canvis afectaran –de fet, ja afecten– la pensió pública de jubilació. Molts es pregunten com poden calcular la pensió per saber què és el que cobraran quan es jubilin. Per respondre aquesta pregunta hi ha ara el simulador de jubilació, una eina amb la qual es pot saber què és el que es necessitarà per tenir la vida a què un aspira i viure tranquil el futur. La pensió mitjana el 2016 és de 899,29 euros mensuals, segons les últimes dades del Ministeri d’Ocupació.
  1. La societat espanyola en el futur, a més de tenir cabells blancs, serà àmpliament femenina. Avui ja hi ha un 33% més de dones (4.897.713) que d’homes (3.676.272). I la tendència és que aquest nombre creixi.
  1. Per comunitats, l’informe assenyala que Castella i Lleó, Astúries, Galícia, el País Basc, Aragó i Cantàbria són les autonomies més envellides, amb proporcions de persones grans que superen el 20%. D’altra banda, Canàries, Múrcia i Balears són les que disposen de proporcions més baixes, per sota del 16%. Catalunya, Andalusia i Madrid són les que tenen més població gran en nombres absoluts. Cadascuna supera el milió de persones grans.
  1. Què passa als països del voltant? Doncs que Alemanya, Itàlia, França i el Regne Unit, juntament amb Espanya, són els estats europeus amb una major xifra de persones grans. Així mateix, Itàlia, Alemanya, Grècia, Portugal i Bulgària són les zones més envellides en xifres relatives. Aquests canvis també han fet que l’edat de jubilació experimenti variacions, tal com vam veure a Les claus sobre les edats de jubilació a Europa i a Espanya. Així mateix, és important remarcar que cada vegada són més els anys que separen el moment de la jubilació i l’esperança de vida, com podem veure en el gràfic. Espanya, segons l’informe del CSIC, “és un país amb una xifra d’anys esperats de jubilació per als homes bastant alta (20,4 anys), per sobre de bona part de la Unió Europea”.

Envelliment a Europa GIF

  1. El document explica que avui a Espanya hi ha prop de 9,3 milions de pensions al Sistema de la Seguretat Social, i les de jubilació (5,6 milions) són les més nombroses. També indica que gairebé “la totalitat de les persones grans reben alguna prestació econòmica del sistema públic de pensions (directament o a través de la pensió del cònjuge)”. El pla de pensions, el PIES i l’AIELT són tres eines d’estalvi privat que poden ajudar a complementar la pensió pública.
  1. En què gasta la gent gran? Segons el document, “la despesa fonamental d’una llar on viuen persones grans és el manteniment del propi habitatge (aigua, electricitat i altres despeses)”. Tot això suposa el 40% del total de despeses, on l’alimentació és el segon capítol més important.
  1. L’informe destaca que “en els darrers anys s’ha observat un increment de les llars unipersonals en persones de 65 i més anys, si bé les proporcions són més baixes que en altres països europeus”. Cal destacar en aquest punt que tres de cada quatre persones grans a Espanya són dones i que, ara com ara, “la forma de convivència majoritària entre els homes de 65 i més anys és la parella”.

Llegeix també: Per què em convé tenir un pla de pensions?

  1. Finalment, cal remarcar que des del 1970 fins al 2011 l’estat civil de la gent gran ha anat canviant. Ha disminuït el nombre de solters i vidus en favor del de casats i separats (aquest últim en menys mesura). Segons el CSIC, això “indica una millora en les taxes de mortalitat, especialment en els homes”. El 60,5% de les persones grans estan casades (77,9% dels homes, 47,3% de les dones) i el 28,9% són vídues (11,5% i 42,2% respectivament).

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip