Les pensions mínimes a Espanya

S’entén com a pensió mínima aquella la quantia de la qual és destinada a garantir un nivell digne de vida. Aquesta, però, varia en funció de l’edat a la qual s’hi accedeix i les circumstàncies familiars del beneficiari.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Pensió mínima contributiva de jubilació

La quantia de les pensions depèn en gran mesura del que hem ingressat a la guardiola comuna: la Seguretat Social. No tothom ho fa de la mateixa manera, ni tan sols suficientment. Pel que fa a aquests últims casos, l’Estat garanteix nivells mínims d’ingressos aportant el que els falta.

Per calcular la quantia de la pensió contributiva, la Seguretat Social es fixa en les bases de cotització, el temps cotitzat i l’edat. Es fa de la manera següent:

 • Bases de cotització. La mitjana dels últims 22 anys de cotització dona com a resultat la base reguladora que fixa la quantia de la pensió. Compte, el nombre d’anys va en augment fins al 2022, quan entraran en la mitjana els últims 25 anys de feina.
 • Temps cotitzat. S’exigeix un mínim de 15 anys per poder cobrar el 50% de la base reguladora.
 • Edat. El 2019 cal tenir 65 anys i vuit mesos per poder accedir a la jubilació. Aquest límit també està augmentant fins al 2027, quan s’exigiran els 67 anys.

Un cop calculada la paga, cal comprovar si s’arriba al mínim que garanteix l’Estat. Si no és així, es té dret a rebre uns complements a mínims que permetin cobrar la pensió mínima. Les quantitats d’aquestes pensions varien segons les circumstàncies familiars. Aquest 2019 s’ha aplicat una pujada general de totes les pensions mínimes del 3% (Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre) i les quanties han quedat de la manera següent:

 • 65 anys o més:
  • Pensió mínima amb cònjuge a càrrec: 835,80 euros al mes.
  • Pensió mínima sense cònjuge (unitat familiar unipersonal): 677,40 euros al mes.
  • Pensió mínima sense cònjuge a càrrec: 642,90 euros al mes.
 • Menor de 65 anys:
  • Pensió mínima amb cònjuge a càrrec: 783,60 euros al mes.
  • Pensió mínima sense cònjuge (unitat familiar unipersonal): 633,70 euros al mes.
  • Pensió mínima sense cònjuge a càrrec: 599 euros al mes.
 • Amb 65 anys o més i amb gran invalidesa:
  • Pensió mínima amb cònjuge a càrrec: 1.253,70 euros al mes.
  • Pensió mínima sense cònjuge: 1.016,10 euros al mes.
  • Pensió mínima sense cònjuge a càrrec: 964,40 euros al mes.

En tots els casos, el beneficiari rep 14 pagues a l’any (les dotze mensualitats i les dues pagues extres d’estiu i Nadal).

Per poder percebre els complements a mínims que ens ajudin a arribar a aquesta pensió mínima és necessari no tenir ingressos, vinguin de la font que vinguin, que superin els 7.569 euros anuals en cas de no tenir cònjuge a càrrec i 8.829 euros en cas de tenir-lo. Aquests límits són els que s’han fixat el 2019 i van variant al llarg del temps.

Altres pensions mínimes

Hi ha altres pensions mínimes de la Seguretat Social. Aquestes s’atorguen en circumstàncies diferents de la jubilació. El 2019 les quantitats queden fixades així:

 • Pensions mínimes per incapacitat permanent
  • Gran invalidesa. Amb cònjuge a càrrec, 1.253,70 euros mensuals; sense cònjuge, 1.016 euros, i sense cònjuge a càrrec, 964,40 euros.
  • Invalidesa absoluta o total amb 65 o més anys. Amb cònjuge a càrrec, 835,80 euros; sense cònjuge, 677,40 euros, i sense cònjuge a càrrec, 642,90 euros.
  • Invalidesa total entre 60 i 64 anys. Amb cònjuge a càrrec, 783,60 euros; sense cònjuge, 633,70 euros, i sense cònjuge a càrrec, 599 euros.
  • Invalidesa total derivada d’una malaltia comuna i per a menors de 60 anys. Amb cònjuge a càrrec, 499,40 euros; sense cònjuge, 499,40 euros, i sense cònjuge a càrrec, 485 euros.

Llegeix també: Tipus d’incapacitat, com afecten la pensió?

 • Pensions de viduïtat
  • Amb càrregues familiars: 783,60 euros mensuals.
  • Amb 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%: 677,40 euros.
  • Entre 60 i 64 anys: 633,70 euros.
  • Menor de 60 anys: 513,10 euros.
 • Pensions d’orfandat
  • Orfandat: 207 euros mensuals per beneficiari i 407,30 euros per beneficiari menor d’edat o amb discapacitat igual o superior al 65%.
  • Orfandat absoluta: 720,10 euros si és un sol beneficiari i 513,07 per a cadascun si n’hi ha més d’un.

Totes les pensions d’aquest apartat inclouen 14 pagues iguals.

Llegeix també: Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra?

Pensions mínimes no contributives

Entrem aquí en un terreny que supera els límits de la Seguretat Social. En aquest cas, les quanties no depenen del que s’hagi contribuït al sistema i les regula l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO).

Per accedir a aquests ajuts és necessari:

 • Tenir com a mínim 65 anys.
 • No disposar d’ingressos que superin els 5.488 euros (còmput per al 2019).
 • Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant els últims deu anys.

La quantia de la pensió mínima no contributiva té un límit de 392 euros mensuals (pensió mínima íntegra). Aquesta quantitat anirà disminuint si a la llar hi ha més d’un beneficiari de pensió no contributiva. En tot cas, el que es percebi mai no podrà ser inferior al 25% de la pensió mínima íntegra, és a dir, 98 euros mensuals en 14 pagues.

Llegeix també: Tindran sentit en el futur les pensions de viduïtat tal com estan plantejades avui?

Finalment, també és possible rebre una pensió mínima no contributiva en casos d’invalidesa. La quantia íntegra queda fixada igualment en 14 pagues de 392 euros i la mínima en 98 euros. Hi ha la possibilitat d’incrementar en un 50% l’íntegra (fins als 588 euros mensuals en 14 pagues) per a beneficiaris amb el 75% o més reconegut de discapacitat.

Es pot consultar tota la informació al web de l’IMSERSO.

Llegeix també: Jubilació per invalidesa, en què consisteix?

Així és com queda fixat tot l’ecosistema de jubilació mínima i ajudes per altres circumstàncies a Espanya. És convenient tenir-ho en compte per fer els càlculs pertinents que garanteixin el nostre benestar en el futur.

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip