Pensions per Comunitat Autònoma

Saber quant es cobrarà de pensió pública de jubilació és avui una de les grans incògnites per a molts contribuents espanyols. Què diuen les xifres oficials? Vegem-ho.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

La pensió mitjana per jubilació a Espanya el 2019 es de 1.133,94 euros. O dit d’una altra manera, la majoria dels pensionistes espanyols cobren aproximadament poc més de 1.100 euros. Tenint en compte que les pensions per llei pugen un 0,25% anual, per al jubilat mitjà mileurista l’increment suposa un augment de 2,5 euros l’any.

PENSIONS DE JUBILACIÓ 

Comunitats AutònomesPENSIÓ MITJANA en eurosNOMBRE DE JUBILATS
Andalusia1.023,26883.112
Aragó1.187,02195.161
Astúries1.371,28180.248
Balears1.043,69123.341
Canàries1.059,72180.744
Cantàbria1.205,5186.245
Castella y Lleó1.115,46388.421
Castella – la Manxa1.047,57215.457
Catalunya1.152,721.120.666
País Valenciá1.036,56611.091
Extremadura939,05127.758
Galícia950,09477.845
Madrid1.330,04772.746
Múrcia1.005,60141.810
Navarra1.283,4391.322
País Basc1.397,32360.630
Rioja (la)1.079,3046.614
Ceuta1.231,414.202
Melilla1.177,593.564
TOTAL1.133,946.010.977

Font: Seguretat social (Dades a 01/03/2019)

Aquest 2019, més de 8,8 milions de ciutadans rebran la seva pensió a Espanya. Cada any se sumen nous beneficiaris a un sistema que sobreviu en un context de taxes d’atur elevades (14,7% segons l’EPA el primer trimestre del 2019) i on la tendència indica que en el futur hi haurà cada cop menys treballadors per pensionista, com es pot apreciar, per exemple, en l’evolució de la taxa de dependència a Espanya.

2016-05-15 Pensions

En el gràfic que acompanya aquesta entrada del blog de VidaCaixa, hi podem observar l’augment de la pensió mitjana de jubilació a Espanya des de l’any 2008 fins al 2016 segmentat per províncies. Hi ha diversos aspectes que val la pena destacar, com la tendència que s’aprecia amb els anys en diferents zones geogràfiques. D’una banda, s’observa una clara diferenciació entre el nord i el sud de la Península. En general, de mitjana, al sud es cobra menys que al nord. Tanmateix, i aquest és el fet remarcable, amb el temps aquesta tendència s’ha anat afeblint. És a dir, el sud cada vegada ha anat cobrant una pensió mitjana més gran.

Si el 2008 les províncies de la comunitat autònoma d’Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura són les que perceben menys prestació per jubilació de mitjana, el Principat d’Astúries, Madrid, Valladolid i les províncies del País Basc són les que més pensió reben.

En aquest últim cas, la tendència es manté amb el pas dels anys descrits en el gràfic, si bé Barcelona i Saragossa s’hi han sumat en els darrers temps, i veiem com de mica en mica el sud es tenyeix de fosc fins a arribar a una franja que varia entre els 800 i els 1.000 euros, fins i tot en zones en què la pensió mitjana el 2008 no arribava als 600 euros.

D’altra banda, el 2016, com mostra el gràfic, únicament el Principat d’Astúries, Valladolid, Biscaia, Àlaba, Guipúscoa, Navarra, Saragossa i Madrid són les províncies en les quals la pensió mitjana de jubilació supera els 1.200 euros. Lugo i Ourense, per contra, totes dues a Galícia, són les províncies on la pensió mitjana és la més baixa d’Espanya, entre 700 i 800 euros. Actualment, la pensió màxima se situa en els 2.567 euros, i la mínima, en els 636 euros mensuals. La mitjana, com hem vist, és d’uns 1.000 euros.

Arribats a aquest punt, un es pregunta si quan es retiri podrà tenir la vida a què aspira. La resposta no sempre és fàcil i hi influeixen una munió de factors. Ara bé, recentment s’ha posat en marxa una eina que pot ajudar a aclarir la incògnita de quants diners es necessiten per viure un cop un es jubila. Es tracta del simulador de jubilació, una calculadora que, en funció dels paràmetres que el treballador li indica, realitza una estimació del que un espera cobrar un cop jubilat i el que en realitat rebrà. Es tracta, sens dubte, d’un exercici molt interessant per determinar amb més precisió on som i com hem d’actuar per garantir-nos el millor futur possible.

És en aquest punt on entren en joc els productes d’estalvi privat a llarg termini, com ara el pla de pensions, el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) o l’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT).

Per què pot ser interessant un pla de pensions? El principal benefici d’un pla de pensions són els seus interessants avantatges fiscals. En què consisteixen? El més important és que les aportacions que s’hi duguin a terme, fins als 8.000 euros anuals o el 30% de les rendes netes del treball, són totalment deduïbles en la declaració de la renda.

L’interessant tractament fiscal del PIES també és un dels seus principals atractius com a eina d’estalvi a llarg termini. En el cas que el seu rescat s’efectuï en forma de renda vitalícia no es paguen impostos. La limitació anual, com amb el pla de pensions, és de 8.000 euros. L’aportació màxima total no pot superar els 240.000 euros.

També es pot optar per una AIELT. Pel que fa a aquesta eina, cal mantenir la inversió almenys cinc anys i no s’han de superar els 5.000 euros per persona i any; d’aquesta manera, no es tributarà pels rendiments.

Més informació:

Set de cada deu jubilats només disposen de la pensió pública com a font d’ingressos

Tres gràfics que expliquen per què l’envelliment ja és un problema per a les pensions públiques a Espanya

Hi ha hagut un error, intenta-de nou
Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip