Novetats en la declaració de la Renda

La campanya de la declaració de la Renda de l’any fiscal 2020 començarà el dimecres 7 d’abril de 2021 i es prolongarà fins al dimecres 30 de juny de 2021, període durant el qual el contribuent podrà sol·licitar i presentar per Internet l’esborrany de la declaració de la Renda 2020.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Cal tenir en compte que la campanya s’inicia el 7 d’abril de manera electrònica i que, a partir d’aquesta data, qualsevol ciutadà podrà presentar el seu esborrany a través d’Internet i amb cita prèvia. Des del 6 de maig, s’obrirà la via telefònica i, a partir del 2 de juny, es podrà dur a terme la presentació de manera presencial, per a la qual cosa es podrà sol·licitar la cita prèvia des del 27 de maig.

Dates clau per presentar la declaració de la renta

Aquestes són les principals dates que cal tenir en compte per a la declaració de la Renda 2020:

 • 7 d’abril: Es pot començar a presentar online la declaració de la Renda 2020, a través del programa Renda Web.
 • 4 de maig: Inici de les sol·licituds de cita prèvia per a la presentació telefònica, que es pot sol·licitar tant per Internet com per telèfon. Es prolongarà fins al 29 de juny.
 • 6 de maig: Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020.
 • 27 de maig: A partir d’aquesta data, es pot sol·licitar cita prèvia per a la presentació de manera presencial de la declaració.
 • 25 de juny: Finalitza el termini per a presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.
 • 30 de juny: Expira el termini per a presentar la declaració de la renda.
 • 5 de novembre: Data límit per a realitzar el segon pagament en cas de sol·licitar pagament fraccionat en una Declaració amb resultat a pagar. El primer s’ha de realitzar en presentar la Declaració.

Novetats en la declaració de la Renda 2020

La campanya de la declaració de la Renda 2020 presenta les següents novetats respecte a l’exercici anterior:

 • Els treballadors subjectes a ERTO tenen l’obligació de declarar les prestacions rebudes, ja que són considerades com a rendiment del treball i subjectes al gravamen corresponent. Només hi ha dos supòsits en els quals no és obligatori presentar la declaració per aquest concepte: si els imports rebuts pels diferents pagadors no superen els 1.500 euros i la suma total dels rendiments de treball no supera els 22.000 euros; o si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, però la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 euros.
 • Amb relació a l’Ingrés Mínim Vital, i d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reial Decret que l’aprova, els perceptors d’aquesta prestació hauran de fer la declaració de la renda en els exercicis en què aquesta es percebi.
 • La prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms també és considerada com a rendiment del treball, la qual cosa implica que ha de ser declarada.
 • Puja en dos punts la tributació en IRPF per a les rendes de treball superiors als 300.000 euros anuals.
 • També s’incrementa en tres punts la tributació de les rendes de capital i d’estalvi a partir dels 200.000 euros, que tributaran al 26%.
 • Per aquest any fiscal (2021), es redueix de 8.000 euros a 2.000 euros el límit d’aportacions màximes als plans de pensions. No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se en 8.000 euros (fins a un total de 10.000 euros) en el cas de contribucions empresarials a plans d’ocupació. De la mateixa manera, es redueixen les aportacions que pot fer un cònjuge (fins a 1.000 euros l’any) a un pla de pensions individual i les de les assegurances privades de dependència (fins a 2.000 euros).
 • Per últim, recordar que els contribuents poden obtenir l’esborrany de la declaració de la renda a través del Servei de tramitació de l’esborrany/declaració (Renda WEB).

Més informació:

S’ha acabat el termini per presentar la renda, què passa si no ho he fet?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo