Les dotze novetats en la declaració de la Renda

La campanya de la declaració de la Renda 2018 començarà per a la majoria dels contribuents el proper 2 d’abril. Tots els qui estiguin obligats a presentar-la cal que estiguin al cas de les novetats que aquest any es presenten i que poden suposar una reducció en la factura fiscal.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

 • LLINDAR PER FER LA RENDA: Si el contribuent disposa de rendiments del treball de dos pagadors i no arriba als 12.643 euros, no hi ha obligació de fer la declaració de la Renda. Malgrat que el nou llindar se situa en els 14.000 euros anuals, en la declaració del 2018 únicament és aplicable des del passat 5 de juliol, de manera que queda en els ja esmentats 12.643 euros. Ara bé, en el cas que s’esperi alguna devolució és obligatori presentar la declaració. D’altra banda, si les retribucions del treball provenen d’un sol pagador, el llindar se situa en els 22.000 euros.

 • REDUCCIÓ PER RENDIMENTS DEL TREBALL: Els contribuents amb salaris bruts anuals inferiors a 13.115 euros veuran com augmenta la reducció de 3.700 a 5.565 euros. El 2017, el brut anual en aquest capítol va ser d’11.250 euros. A la franja entre 13.115 i 16.825 euros hi ha la possibilitat de reduir-se 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre els rendiments del treball i 13.115 euros.

 • DEDUCCIÓ PER MATERNITAT: Si un contribuent pot acreditar despeses en alimentació, inscripció i matrícula de guarderia, es pot deduir 1.000 euros per cada fill menor de 3 anys, una quantitat que és addicional als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor.

 • SENSE RETENCIONS PER BAIXA DE MATERNITAT: La prestació de la baixa per maternitat i paternitat està exempta d’IRPF des que el passat octubre el Tribunal Suprem va sentenciar que no cal que figuri en la declaració de la Renda. La sentència, a més, obliga l’Administració a retornar a mares i pares les retencions des del 2014, prèvia tramitació amb l’Agència Tributària. Pel que fa al 2018, en la declaració ja apareixerà que la prestació està exempta de tributar i no caldrà dur a terme cap tràmit.

 • DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRENEDORS: La deducció de les inversions en accions o participacions en noves empreses arriba aquest any al 30%. El límit màxim que es pot deduir és de 60.000 euros, amb un augment de 10.000 euros respecte a l’últim exercici.

 • DEDUCCIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA: Augmenta la deducció per família nombrosa. L’increment es fixa en 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial, però en l’exercici 2018 només és aplicable d’agost a desembre, amb la qual cosa la deducció màxima serà de 250 euros.

 • CÒNJUGE AMB DISCAPACITAT: Hi ha una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec, que és de 1.200 euros anuals (100 euros al mes) i que el 2018 únicament s’aplicarà els mesos d’agost a desembre, amb la qual cosa la deducció màxima serà de 500 euros.

 • CEUTA I MELILLA: Les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla gaudeixen d’una deducció del 60%, que fins ara era del 50%.

 • FAMÍLIES RESIDENTS A LA CE: A partir d’aquest exercici, aquelles famílies que resideixin en algun dels 28 països membres de la Unió Europea o dels 31 estats de l’Espai Econòmic Europeu (els de la UE més Islàndia, Noruega i Liechtenstein) podran fer la declaració familiar conjunta.

 • PREMIS DE LOTERIA: El mínim exempt puja aquest 2018 fins als primers 10.000 euros. Aquesta quantitat augmentarà fins a 20.000 euros el 2019 i és previst que arribi fins als 40.000 el 2020.

 • ELIMINACIÓ DE LA PREDECLARACIÓ EN PAPER: Hisenda suprimeix l’anomenada “predeclaració” de la renda en paper. Segons el parer del Ministeri, aquests documents generaven duplicitats de presentació que posteriorment calia corregir i que podien generar retards en el cas de les declaracions amb resultat a retornar.

 • NOUS REQUISITS PER A LES RENDES VITALÍCIES: Hi ha novetats pel que fa als requisits que han de complir les rendes vitalícies assegurades en les quals hi ha mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció.

 

Més informació:

Declaració de la Renda, prepara’t ja!

S’ha acabat el termini per presentar la renda, què passa si no ho he fet?

Això també t’agradarà

Tens algun dubte?

F
Francisco Javier Velazquez Martinez

Tengo que hacer la declaración de la renta

Vidacaixa

Hola Francisco Javier,el plazo para presentar la declaración de la renta finalizó el pasado 30/06, en este otro post puedes encontrar información de como presentar la renta pasado el 01/07 y las implicaciones que conlleva presentar la renta con retraso.  

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip