Millennials i jubilació: Fins quan creus que treballaràs?

Després de la generació del baby boom (a Espanya són els nascuts entre 1957 i 1977), va venir la generació X (els qui van arribar al món posteriorment després); més tard va entrar la generació Z (entre 1995 i 2010), i ara els qui prenen el protagonisme són els millennials, els joves que s’han fet adults amb el canvi de mil·lenni.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Actualment vivim en un context en què les societats desenvolupades tendeixen a envellir-se progressivament. N’és la prova el fet que la majoria de països industrialitzats, si no tots, es troben en la tessitura d’haver de modificar l’edat a la qual accedir a la jubilació per adaptar-se a aquest context.

A Espanya, sense anar gaire lluny, des del 2013 va entrar en vigor la reforma de les pensions i, per tant, l’augment progressiu de l’edat a la qual un pot retirar-se. En consonància amb els països del seu voltant, l’edat de jubilació ordinària a Espanya serà de 67 anys el 2027.

La nostra societat cada vegada viurà més anys i amb millor salut. L’esperança de vida mitjana a Espanya avui es troba al voltant dels 82 anys. En el cas de les dones se situa en els 84,5 anys i en el dels homes en els 78,4. Les projeccions realitzades pels experts i per diferents organismes oficials preveuen que aquest augment de l’esperança de vida creixi a un ritme de quatre anys per dècada. En menys de mig segle, segons l’Institut Nacional d’Estadística, l’esperança de vida dels homes superarà els 91 anys i la de les dones pràcticament arribarà als 95.

Evolución de los grupos de población estimados en la UE-28

Aquesta és la societat que es preveu per als millennials, els quals, d’acord amb els resultats d’un estudi efectuat per la consultora de recursos humans The Manpower Group, Millennial Careers: 2020 Vision Facts, Figures and Practical Advice from Workforce Experts, ja consideren aquest context per al seu futur laboral.

Els resultats criden l’atenció. La majoria dels millennials saben que treballaran més temps que les generacions anteriors. A escala mundial, més de la meitat dels preguntats esperen treballar passats els 65 anys; un 27% preveu treballar més enllà dels 70 anys, i un 12% assegura que espera treballar fins al final de la seva vida. Al Japó, aquesta última xifra s’eleva fins al 37%. A Espanya únicament un 3% espera haver de treballar fins a l’últim dels seus dies.

O dit d’una altra manera, un 97% dels millennials esperen poder jubilar-se quan acabi la seva etapa laboral. La pregunta que molts es fan és si el sistema públic de pensions espanyol, en el qual els pensionistes reben els diners de les persones en edat de treballar, serà suficient per garantir la vida a la qual aspiren un cop hagin finalitzat la seva etapa professional. Recentment s’ha posat en marxa una nova eina que neix amb la intenció de proporcionar nous elements de valoració perquè tothom pugui preparar millor les seves estratègies de cara al futur.

Es tracta del simulador de jubilació, que realitza un càlcul en funció de diferents paràmetres i que estima quina és la diferència entre els ingressos actuals i els previstos, segons les aspiracions que un s’ha marcat per als seus anys després de jubilar-se. Els resultats acostumen a sorprendre i solen ser útils per a aquells que volen preparar bé els seus anys després de retirar-se del món professional.

Eines com els plans de pensions, els PIES o les AIELT ofereixen l’oportunitat de treballar amb l’estalvi per poder complementar la pensió pública de jubilació.

Els interessants avantatges fiscals que proporciona un pla de pensions converteixen aquest producte d’estalvi a llarg termini en una bona eina per preparar el futur. Tots els diners aportats, que actualment estan limitats a 8.000 euros anuals o el 30% de les rendes netes del treball, són deduïbles al 100% en la declaració de la renda. És a dir, si Hisenda diu que tenim 30.000 euros de rendiments del treball i hem aportat 5.000 euros al pla de pensions, només tributarem finalment per 25.000 euros.

Què cal saber dels PIES? Molt senzill. Si els diners que s’aporten a aquest producte es rescaten en forma de renda vitalícia, no es paguen impostos d’aquests diners. També amb una limitació anual de 8.000 euros com el pla de pensions, els diners màxims que es poden aportar a aquest producte no poden excedir els 240.000 euros.

Llegeix també: On es cobra la pensió mitjana per jubilació més alta i més baixa d’Espanya?

Finalment, cal assenyalar que els rendiments en una AIELT no tributen, sempre que es mantingui la inversió almenys cinc anys i l’aportació no superi els 5.000 euros per persona i any.

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip