A quin grup de cotització pertanys?

El grup de cotització determina el nivell de contribució que realitza l’empresa a la Seguretat Social depenent del treballador contractat. En funció de la categoria es tindrà dret a unes bonificacions o a d’altres. Aquí te’n donarem els detalls.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Els tipus de baixes, l’accés a la prestació d’atur o altres cobertures estan fixades per les contribucions que efectua una empresa al sistema públic. El nivell de les contribucions depèn del grup de cotització de cada empleat.

Assalariats

Els treballadors assalariats, els que treballen per a una empresa, són els més comuns i estan adscrits al Règim General de la Seguretat Social. Per contra, els autònoms estan integrats en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms.

En el cas dels assalariats, no importa el tipus de contracte perquè l’empresa realitzi les contribucions a la Seguretat Social, si bé pagarà més o menys en funció del Grup de Cotització al qual pertanyi el treballador.

El Grup de Cotització es determina per les categories professionals. A cadascuna d’aquestes se li assigna una quota mensual. En funció del salari o la tasca que es duu a terme, la quantia d’aquest pagament pot variar. Dit d’una altra manera, una empresa paga més per un Llicenciat que per un Auxiliar Administratiu, de manera que el primer, si es dona la circumstància, acabarà cobrant més atur que el segon, per exemple.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica cada any les taules que determinen les bases mínimes i màximes per a cada grup de cotització. La base és el salari de l’empleat, sobre la qual s’efectuen una sèrie de càlculs que determinen la quantitat total que ha de pagar en quotes l’empresa a la Seguretat Social. En el contracte d’empleat hi ha de figurar la categoria professional. Aquests són els grups de cotització:

 • Grup 1: Enginyers i Llicenciats
 • Grup 2: Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats
 • Grup 3: Caps Administratius i de taller
 • Grup 4: Ajudants no titulats
 • Grup 5: Oficials administratius
 • Grup 6: Subalterns
 • Grup 7: Auxiliars Administratius
 • Grup 8: Oficials de primera i segona
 • Grup 9: Oficials de tercera i especialistes
 • Grup 10: Peons
 • Grup 11: aquells treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

Exceptuant Convenis Col·lectius concrets, cadascun d’ells disposa d’unes bases mínimes i màximes respectives. Per al 2017, aquestes bases són (amb caràcter mensual):

 • Grup 1: mínima 1.152,9 / màxima 3.751,2
 • Grup 2: mínima 956,1 / màxima 3.751,2
 • Grup 3: mínima 831,6 / màxima 3.751,2
 • Grup 4, 5, 6 i 7: mínima 825,6 / màxima 3.751,2

Si bé és cert que el treballador rep un salari determinat, el cost per a l’empresa és molt més gran. Un treballador que cobri al mes 1.500 euros pot costar a l’organització per a la qual treballa 2.300 euros. Com és això? D’entrada, una companyia ha d’abonar un 23,6% en concepte de contingències comunes, que contribueixen al sistema de pensions i asseguren les baixes de l’empleat. A més, cal afegir-hi un 5,5% del salari mensual, que va a la prestació d’atur, i un 3,5% per a accidents a la feina. Dos costos més: un 0,6% per a formació de l’empleat i un 0,2% al Fons de Garantia Salarial (FOGASA), que és el que cobreix els acomiadaments en cas de fallida de l’empresa.

Autònoms

Tot el que s’ha explicat fins aquí varia si ets un treballador per compte propi. Pel que fa als autònoms, la quota a la Seguretat Social s’abona d’una altra manera i les bonificacions són diferents. Com que un és el seu propi cap, serà el treballador qui pagui a la Seguretat Social la seva contribució. Atès que no hi ha un grup de cotització específic, l’autònom pot pagar el que vulgui dins del barem següent: 893,10 euros de mínima i 3.642 euros de màxima.

Depenent del que pagui haurà d’abonar un 29,8%, que anirà destinat a contingències comunes, i un altre 29,3% per a contingències professionals i l’atur dels autònoms (cessament d’activitat). Sense bonificacions addicionals, el treballador per compte propi pagarà al voltant dels 290 euros mensuals, que surten dels seus ingressos, raó per la qual la majoria cotitza pel mínim (893,10 euros) encara que guanyi molt més. Això sí, en cas de baixa, atur, malaltia, etcètera, les cobertures seran molt inferiors.

Més informació:

Quant, com i quan cotitza un autònom? 

Base reguladora de la pensió de jubilació: què és i com es calcula

Hi ha hagut un error, intenta-de nou
Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip