Com es declara el pla de pensions a la declaració de la renda?

Totes les rendes han de ser declarades davant l’Agència Tributària. Aquesta és una màxima que serveix per explicar que tant plans com fons de pensions han de tributar i han de constar en la declaració de la renda. Ara bé, existeixen una sèrie d’avantatges fiscals que convé conèixer. Vejam.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

En l’àmbit fiscal, els plans de pensions o els plans de previsió assegurats s’imputen com a rendiments del treball; els dipòsits o els bons, per la seva banda, compten com a rendiments del capital mobiliari; i, finalment, els fons d’inversió i/o les accions consten com a guany o pèrdua patrimonial. Aquests dos últims formen part del grup de la base de l’estalvi, que compta amb un altre tractament fiscal diferent de l’IRPF i els seus trams.

Plans de pensions

Els plans de pensions tributen com un rendiment de treball en l’IRPF. Les seves aportacions al llarg de l’exercici disminueixen la base imposable, de manera que es paguen menys impostos.

D’aquesta manera, si el contribuent té un salari de 61.000 euros i realitza aportacions per valor de 2.000 euros, la quantitat total per declarar serà de 59.000 euros, de manera que rebaixa considerablement els impostos que pagarà segons els trams estatals de l’IRPF vigents, que són:

 • De 0 a 12.450 € – 19%
 • De 12.451 a 20.200 € – 24%
 • De 20.201 a 35.200 € – 30%
 • De 35.201 a 60.000 € – 37%
 • Més de 60.001 € – 45%

Fins a 8.000 euros és el màxim que el contribuent pot desgravar-se en la declaració de la renda anual, si bé és cert que en alguns casos és possible afegir 2.500 euros més per cònjuge en cas d’ingressos baixos. Per fer-ho correctament caldrà anar fins a la casella 465 (on es declaren aportacions pròpies) i la 463 (on es poden declarar excessos d’aportacions pendents dels últims 5 exercicis). A la casella 469 s’inclouran les aportacions a favor del cònjuge.

Els 8.000 euros s’eleven fins als 24.250 euros en el cas de les persones discapacitades. Els límits al País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra són diferents. Això permet diferir els impostos que s’han de pagar però no queden exempts. Quan es rescata el pla de pensions també compta com a rendiment del treball, raó per la qual és més avantatjós fiscalment anar rebent a poc a poc una renda que voler-la cobrar tota de cop.

I és que les rendes que es perceben també s’han de declarar. Per aquesta raó convé tenir en compte alguns matisos:

 • El tram autonòmic. L’IRPF és un impost cedit en part a les comunitats autònomes. Això significa que els trams de la taula anterior poden variar lleugerament. Cal consultar-ho. Com a novetat en aquest exercici, hi ha dues regions –Extremadura i la Rioja– que han modificat tipus a la baixa.
 • El mínim exempt és, des del passat 5 de juliol de 2018, de 14.000 euros, amb anterioritat el límit era de 12.000 euros.

Fons d’inversió

En els fons d’inversió, com passa també amb els plans de pensions, no cal tributar quan es decideix canviar d’un a l’altre. Ara bé, els fons s’integren fiscalment en el que es denomina base de l’estalvi i per això és obligatori declarar-los a Hisenda quan es venen i només pels guanys que s’obtenen, no pel total de la inversió.

El tipus que s’aplica oscil·la entre el 19% per a aquelles plusvàlues fins als 6.000 euros i fins a un màxim del 23% si es guanyen més de 50.000 euros. El tractament fiscal al País Basc i Navarra, com passa en els plans de pensions, també és diferent.

Cal tenir en compte, a més, que el reemborsament amb pèrdues es pot compensar per complet amb altres guanys patrimonials obtinguts o un altre tipus de rendiment de capital (dipòsits, accions…) fins a un màxim del 25%. Es pot anar compensant en els quatre anys següents si el saldo es manté en negatiu.

D’altra banda, cal tenir en compte que les rendes rebudes d’un fons de pensions compten com un nou pagador. Si aquest pagador se suma a altres, canvien els límits pels quals estem obligats a fer la declaració. Són els següents:

 • El segon i restants pagadors sobrepassen els 1.500 euros, sempre que en conjunt no es cobri més de 14.000 euros.
 • En conjunt es cobra més de 22.000 euros, encara que el segon i restants pagadors ingressin menys de 1.500 euros.

Dit això, estar obligat a presentar l’IRPF no vol dir que es pagui més. Convé fer caure aquest mite.

Deduccions aplicables en el rescat del fons de pensions

Les deduccions amb les quals es pot comptar en el rescat del fons de pensions són del 40% del que s’ha aportat, encara que cal complir una sèrie de condicions.

En primer lloc, cal rescatar el pla en forma de capital, és a dir, en un únic pagament. També s’ha de tenir present que les desgravacions s’apliquen pel que s’ha aportat fins al 31 de desembre de 2006. Per poder fer-ho, a més, cal tenir en compte aquests terminis:

 • Si els fets causants per al cobrament s’han produït fins a l’any 2010, la data límit per aplicar les reduccions es compleix el 31 de desembre de 2018.
 • Si els fets causants es van produir entre 2011 i 2014, hi haurà un límit màxim de 8 exercicis des d’aleshores.
 • Si els fets causants es van produir del 2015 en endavant, el límit es redueix a dos exercicis.

Més informació:

Declaració de la Renda. Tot el que has de saber

¿Tienes alguna duda?
L
Laura Moreno

Com a funcionària, tinc un PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ DE PROMOCIÓ CONJUNTA DE L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT. El proper 31 d'agost de 2018 em jubilaré, i voldria saber quina és la forma més avantatjosa per rescatar els xxxxx‚¬ que hi ha ingressats en aquest Pla i si, de cara a la Declaració de la Renda, és millor rescatar-los durant el mateix any 2018 o esperar al 2019. Gràcies.

Vidacaixa

Hola Laura, A nivell general els plans de pensions tributen com a rendiments del treball. Per tant, a l’hora de fer la declaració de la renda del 2018, tindries dos pagadors segons el que comentes: un per les nòmines mentre has treballat i, l’altre, del cobrament del pla. Tot s’ha de dir, que l’any vinent et passaria el mateix, ja que tindràs l’abonament de la pensió de jubilaci i el cobrament del pla. Cal per tant que valoris, en quin dels dos anys els rendiments de treball serien més alts, per intentar cobrar-ho l’any que no et suposi tant. No volem donar-te xifres concretes en aquest entorn públic. Pel que ens indiques sembla que vulguis cobrar-ho en forma de capital. En aquest cas, et recordem que si hi ha aportacions realitzades abans del 2007, tindran una reducció del 40%. Per tant, això també t’afavoreix. T’emplacem a que passis per a la teva oficina de CaixaBank de referència per a que et facin simulacions i puguis així prendre la millor decisió per les teves necessitats.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo