Declaració de la Renda. Tot el que has de saber

Tots els residents a Espanya que hagin obtingut ingressos en un any natural han de fer la declaració de la renda. Rendir comptes amb l’Agència Tributària té els seus terminis i pot fer-se de diverses maneres. Cada any s’incorporen novetats, com es veurà a continuació.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Dates i terminis per a presentar la declaració de la renda

L’1 d’abril i el 30 de juny marquen les dates d’inici i final oficials per a la declaració de la renda en 2020. Si un presenta la declaració de la Renda fora de termini haurà d’atenir-se a la sanció corresponent per part d’Hisenda.

Com es fa la declaració de la renda

Existeixen diferents maneres de fer la declaració de la renda. Es pot optar per la via presencial o bé realitzar els tràmits online, a través de Renda Web o l’app de l’Agència Tributària. En aquest punt és important saber com se sol·licita cita prèvia i com accedir a l’esborrany per poder presentar els comptes al Hisenda. És important assessorar-se bé abans de fer qualsevol pas ja que en funció de com fem la declaració – conjunta o per separat, per exemple – el resultat a pagar pot variar notablement.

Quines novetats hi ha enguany?

Cada any s’incorporen novetats en la declaració de la renda a tenir en compte a l’hora de presentar-la. Deduccions, reduccions, exempcions, ajudes… El contribuent ha d’estar atent perquè és possible que pugui acollir-se a alguna de les noves mesures i rebaixar la seva factura fiscal.

Què hi ha de nou en 2020? A la campanya de 2020 per la renda de 2019 destaquen, per exemple, el mínim exempt en els premis de loteries, que se situa en 20.000 euros, o saber que si es compta amb un únic pagador i uns ingressos inferiors a 22.000 euros anuals no és obligatori presentar la declaració.

Autònoms i declaració de la renda

Els treballadors per compte propi com aquells per compte d’aliena, han de presentar la declaració de la renda en els terminis fixats per Hisenda. No obstant això, els autònoms compten amb altres maneres de tramitar els seus impostos amb l’Agència Tributària diferents a les d’un assalariat. És important conèixer bé els detalls sobre l’IRPF per als autònoms per a no cometre errors que poden implicar sanció per part de l’Administració.

Si estic jubilat, haig de fer la declaració de la renda?

La resposta és sí. Ara bé, només hauran de presentar-la aquells jubilats els ingressos dels quals siguin superiors als 22.000 euros anuals. Si no s’arriba a aquest llindar no és necessari fer la declaració de la renda per jubilats. Així mateix, existeixen una sèrie d’excepcions a la norma que convé conèixer, com que si els rendiments del capital mobiliari (inversions) és inferior a 1.500 euros a l’any no cal rendir comptes per això amb l’Agència Tributària. Les retencions en les pensions de jubilació a Espanya varien del 7% al 19% segons els ingressos.

Declarar a Hisenda l’estalvi per al futur

Els productes d’estalvi han de declarar-se a Hisenda. En funció de quin sigui l’eina que s’utilitza computaran d’una manera o un altre per a Hisenda, modificant el tractament fiscal que puguin tenir.

  • Plans de pensions: compte com a rendiment del treball i es declara a l’Agència Tributària com a tal. Ara bé, hi ha avantatges fiscals per als plans de pensions que ajuden al fet que disminueixin els rendiments pels quals es tributa. El límit es troba en 8.000 euros anuals.
  • Fons d’inversió: formen part de la base d’estalvi i compten com a pèrdua o guany patrimonial. D’aquesta manera, si es venen es paga pels guanys obtinguts. Existeixen deduccions que es poden aplicar en declarar els fons d’inversió en la declaració de la renda.
  • PPA: Les aportacions als Plans de Previsions Assegurats també rebaixen la base per la qual es tributa. Quan es rescata compte com a rendiments del treball i ha de pagar-se IRPF. En aquest altre post t’expliquem tot sobre com respons davant Hisenda si tens un PPA.

Més informació:

Les onze novetats en la declaració de la Renda

Com accedir i realitzar tràmits en la seu electrònica de la Seguretat Social?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo