Declaració de la Renda, prepara’t ja!

La campanya de la declaració de la Renda de l’any fiscal 2018 començarà el dimarts 2 d’abril de 2019 i es prolongarà fins al dimecres 26 de juny de 2019, període durant el qual el contribuent podrà sol·licitar i presentar per Internet l’esborrany de la declaració de la Renda 2018.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Cal tenir en compte que la campanya s’allarga fins al dilluns 1 de juliol de 2019 per a aquelles declaracions de Renda i Patrimoni del 2018 amb resultat a retornar, amb renúncia a la devolució, negatives o a ingressar sense domiciliació del primer termini.

Aquestes són les principals dates que cal tenir en compte per a la declaració de la Renda 2018:

 • 1 d’abril: Inici de sol·licituds de cita prèvia amb l’Agència Tributària.

 • 2 d’abril: Es pot començar a presentar online la declaració de la Renda 2018.

 • 14 de maig: Data en què es pot començar a anar presencialment a les oficines de l’Agència Tributària per presentar la declaració de la Renda 2018.

 • 26 de juny: Finalitza el termini per presentar les declaracions de la renda amb domiciliació bancària i resultat a ingressar.

 • 1 de juliol: Expira el termini per presentar la declaració de la renda.

Novetats en la declaració de la Renda 2018

La campanya de la declaració de la Renda 2018 és plena de novetats, que detallem a continuació:

 • DEDUCCIÓ PER MATERNITAT: Els contribuents que acreditin despeses de custòdia (alimentació, inscripció i matrícula a guarderia) per cada fill menor de 3 anys es poden deduir 1.000 euros més. Fins l’any passat aquesta xifra pujava a 1.200 euros.

 • JA NO HI HA RETENCIONS PER BAIXA DE MATERNITAT: L’octubre del 2018, el Tribunal Suprem va sentenciar que la prestació de la baixa per maternitat està exempta d’IRPF i que, per tant, no cal que figuri en la declaració de la Renda. La sentència, a més, obliga l’Administració a retornar a mares i pares les retencions des del 2014, prèvia tramitació amb l’Agència Tributària. Pel que fa al 2018, en la declaració ja apareixerà que la prestació està exempta de tributar i no caldrà dur a terme cap tràmit.

 • REDUCCIÓ PER OBTENCIÓ DE RENDIMENTS DEL TREBALL: Els contribuents amb salaris bruts anuals inferiors a 13.115 euros veuran com augmenta la reducció de 3.700 a 5.565 euros. El 2017, el brut anual en aquest capítol va ser d’11.250 euros. A la franja entre 13.115 i 16.825 euros hi ha la possibilitat de reduir 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre els rendiments del treball i 13.115 euros.

 • DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRENEDORS: La deducció de les inversions en accions o participacions en noves empreses arriba aquest any al 30%. El límit màxim que es pot deduir és de 60.000 euros, amb un augment de 10.000 euros respecte a l’últim exercici.

 • DEDUCCIÓ PER FAMÍLIA NOMBROSA: Les famílies nombroses, aquelles que tenen com a mínim un tercer fill, es poden deduir fins a 600 euros per cada descendent directe. Cònjuges no separats legalment amb discapacitat també poden a partir d’aquest any aplicar-se aquesta deducció, que augmenta fins a 1.200 euros, sempre que els seus ingressos no superin els 8.000 euros. Aquestes mesures només es poden aplicar d’agost a desembre del 2018, atès que van ser aprovades el juliol de l’any passat.

 • FAMÍLIES RESIDENTS A LA CE: A partir d’aquest exercici, aquelles famílies que resideixin en algun dels 28 països membres de la Unió Europea o dels 31 estats de l’Espai Econòmic Europeu (els de la UE més Islàndia, Noruega i Liechtenstein) podran fer la declaració familiar conjunta.

 • PREMIS DE LOTERIA: El mínim exempt puja aquest 2018 fins als primers 10.000 euros. Aquesta quantitat augmentarà fins a 20.000 euros el 2019 i és previst que arribi fins als 40.000 el 2020.

Més informació:

Així es declara el fons de pensions en la declaració de la renda

Autònoms i declaració de la renda

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip