Coneix el nou i molt útil simulador Renda WEB Open

Per a moltes persones, preparar i presentar la declaració de la renda pot arribar a ser un tràmit que provoca autèntics maldecaps. Davant aquesta situació, hi ha determinades eines que ajuden a afrontar-ho de la millor manera possible. En aquest apunt et parlarem, concretament, del simulador Renda WEB Open. Es tracta d’un nou instrument amb diverses aplicacions pràctiques i que es pot fer servir de manera realment senzilla.

Així, si tu també estàs interessat a conèixer noves possibilitats d’afrontar els teus tràmits tributaris de cara a l’Administració, t’aconsellem que continuïs llegint. Aquí podràs obtenir la informació més rellevant amb relació a aquest nou portal.

Què és el simulador Renda WEB Open?

El simulador Renda WEB Open és una eina web que ofereix la mateixa Agència Tributària i que té com a finalitat fer un simulacre de la declaració de la renda definitiva, però que no té autèntics efectes davant l’Administració.

És a dir, es tracta d’un instrument capaç de simular una autèntica declaració d’IRPF i patrimoni d’aquesta campanya 2020, però que, en realitat, no suposa la realització d’una declaració autèntica (ja que, per a això, cal accedir a una altra eina de l’Agència Tributària, la Renda WEB).

Per a què serveix el simulador Renda WEB Open?

Com que es tracta d’un simulador de la renda, la seva funcionalitat principal és la de proporcionar-nos dades que poden arribar a ser útils. I és que, gràcies a aquest portal, podem dur a terme la comprovació efectiva dels punts crítics en els quals els contribuents solem cometre un nombre més gran d’errors (havent de fer front, per cert, a una potencial sanció tributària).

Per tal d’ajudar-te a treure el màxim partit d’aquest simulador, t’aconsellem que paris una atenció especial als punts següents, que són especialment importants, però que acostumen a passar per alt:

  • La possibilitat de deduir l’habitatge: En el cas que tinguis un pis o casa de propietat, adquirit abans del gener del 2013, et podràs deduir les inversions que dediquis a amortitzar la hipoteca del teu habitatge habitual. Ara bé, també cal que tinguis en compte que aquest benefici no és aplicable en els supòsits en què la casa s’hagi comprat després de la data esmentada. Tampoc en gaudiran els qui tinguin aportacions a plans de comptes habitatge destinats a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge principal. Cal que tinguis present, en tot cas, que Navarra i el País Basc disposen de les seves normatives específiques respecte a aquest punt.
  • La tinença de pisos llogats: En el cas que tinguis pisos llogats, és molt important que els ingressos que n’hagis obtingut siguin plenament inclosos en la declaració de la renda. L’ideal és que el simulador et proporcioni directament aquests ingressos però, si no ho fa, hauràs d’introduir-los tu manualment abans de presentar la declaració de la renda definitiva. El fet de no fer-ho podria comportar sancions dures.
  • Revisar detalladament les deduccions existents: A més de la ja comentada pel que fa a l’habitatge habitual, l’Estat i les Comunitats Autònomes inclouen nombroses deduccions de les quals es pot fer ús si es coneixen i s’apliquen convenientment. Referent a això, cal que comprovis si el simulador t’inclou totes les deduccions disponibles en el teu cas particular. En aquest sentit, destaquen significativament els qui duen a terme aportacions a plans de pensions, ja que poden reduir la seva base imposable general.
  • Subvencions i increments del patrimoni: Una cosa que no se sol tenir en compte és que les subvencions s’han d’incloure sempre en la declaració anual de la renda, ja que són enteses com a guany patrimonial. Des d’aquest punt de vista, cal que el simulador reflecteixi aquest increment, així com d’altres que puguin provenir de la venda d’accions. En cas contrari, l’Agència podria dur a terme una declaració paral·lela i imposar-te multes.

Si la teva declaració de la renda és massa complexa i el simulador no ha estat capaç de recollir tot allò que hauria de reflectir, sempre serà recomanable que et posis en mans de professionals. Això et salvarà de possibles sancions per descuits.

Com es fa servir el simulador Renda WEB Open?

L’ús d’aquest simulador és realment senzill, ja que està adaptat perquè qualsevol tipus de ciutadà pugui accedir-hi i fer ús de les seves funcionalitats.

Essencialment cal accedir al portal a través del navegador web i, un cop dins, emplenar les dades sol·licitades. Tot i que hi ha moltes caselles, les dades mínimes que és convenient emplenar són el NIF del contribuent, nom complet, data de naixement, estat civil (més ben dit, el que tenia a dia 31 de desembre de l’any 2020), el sexe i la seva comunitat autònoma. A més, segons els casos, s’hauran d’introduir també dades relatives a possibles graus de discapacitat, fills menors a càrrec (o majors amb la pàtria potestat prorrogada) o ascendents més grans de 65 anys o amb discapacitat que convisquin amb el contribuent.

Un cop emplenades les dades que consideris necessàries per al teu cas concret, tan sols has de clicar sobre el botó “D’acord”. Immediatament t’apareixerà, si ho has fet tot correctament, una simulació de la renda real, que et pots descarregar en PDF. Malgrat que encara no està disponible perquè el portal es troba en fase de proves, d’aquí a poc temps hi haurà la possibilitat de presentar immediatament la declaració, un cop s’ha comprovat al simulador que totes les dades són correctes.

En conclusió, el simulador Renda WEB Open és una eina molt útil en l’àmbit de la gestió del patrimoni ja que, com s’ha pogut veure, permet predir a quina quantitat d’impostos caldrà fer front cada any. Des d’aquest punt de vista, és especialment interessant per a les persones conscienciades amb la seva posició financera i la seva millora en el futur. En aquest sentit, també et podran ajudar a planejar el futur i són força interessants altres eines com les assegurances i els plans de pensions.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo