Coeficients reductors en la jubilació anticipada

Has pensat alguna vegada en la possibilitat de sol·licitar la jubilació anticipada? Si és així, hauries de tenir presents els coeficients reductors de la jubilació anticipada. S’apliquen per calcular la quantitat que et correspon cobrar.

Val la pena informar-se de com s’apliquen els coeficients reductors de la jubilació. També pot passar que et vegis abocat a una jubilació anticipada forçosa; en aquest cas hauries de conèixer amb detall quins són els coeficients reductors per jubilació anticipada forçosa.

Enduriment de requisits per jubilar-se

Jubilar-se és un objectiu cada dia més complicat. El 2013 van entrar en vigor nous requisits per accedir a la jubilació, marcats pel Reial Decret Llei 5/2013, del 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu. Van quedar recollits en el Butlletí Oficial de l’Estat el 16 de març d’aquest any.

Aquesta reforma marca un augment anual de dos mesos en l’edat legal de jubilació. El 2020 està fixada en 65 anys i 10 mesos. Per tant, al 2027 conviuran dues edats legals: amb 65 anys, si s’han cotitzat 38 i mig, o 67 si s’ha cotitzat menys.

Què són els coeficients reductors de la jubilació anticipada?

Els coeficients reductors de la jubilació anticipada són percentatges de reducció de la quantia de la jubilació, que van augmentant en la mesura que el ciutadà intenta jubilar-se abans. És a dir, com més jove et jubilis, menor serà la teva pensió.

Aquests coeficients varien en funció d’algunes variables. Entre elles tenim:

 • Nombre d’anys cotitzats a la Seguretat Social.
 • Nombre de trimestres d’anticipació a la data en la qual el treballador arribarà l’edat de jubilació marcada per la llei.
 • Naturalesa de la jubilació anticipada; és a dir, si és voluntària o forçosa.

Algú accedeix a la jubilació anticipada sense aquests coeficients?

Hi ha treballadors que poden jubilar-se abans que la resta, per les seves característiques especials. És possible fins i tot la jubilació anticipada als 61 anys amb els seus coeficients reductors respectius. Això passa, per exemple, en casos d’aquelles persones que exerceixen activitats de perill o toxicitat i de les que presenten un grau de discapacitat igual o superior al 45 %.

També tenen una regulació específica de coeficients reductors de jubilació i una taula diferent de coeficients reductors de jubilació en la policia local i altres col·lectius, com ara els treballadors de la mar o els bombers. El mateix passa amb els coeficients reductors de la jubilació anticipada a la mineria, que és una altra professió considerada d’especial risc.

La normativa de referència en relació amb la jubilació anticipada pot trobar a la web del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Dona adulta treballant a la seva joieria

Coeficients reductors de la jubilació anticipada voluntària

Es pot sol·licitar la jubilació anticipada voluntària si es compleixen els requisits següents:

 • Tenir, com a molt, dos anys menys que els marcats per la llei per jubilar-se.
 • Haver cotitzat un mínim de 35 anys.
 • Que, com a mínim, dos dels anys cotitzats es trobin compresos en els últims 15 anys.

En aquests casos, no es té en compte la part proporcional de les pagues extraordinàries. A més, els anys de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria computen com cotitzats a la Seguretat Social, fins a un límit d’un any.

Els coeficients reductors de jubilació anticipada voluntària són els següents:

 • Coeficient reductor del 2 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització és menor als 38 anys i 6 mesos.
 • Coeficient reductor del 1,875 % per trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització sigui igual o superior als 38 anys i 6 mesos, i sigui inferior als 41 anys i 6 mesos .
 • Coeficient reductor del 1,750 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització acreditat sigui igual o superior als 41 anys i 6 mesos, i sigui inferior als 44 anys i 6 mesos.
 • Coeficient reductor del 1,625 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització acreditat sigui igual o superior als 44 anys i 6 mesos.

Coeficients reductors de la jubilació anticipada involuntària

Els coeficients reductors de jubilació anticipada involuntària s’apliquen, per exemple, per a treballadors que s’han vist afectats per un expedient de regulació d’ocupació (ERO) i són els següents:

 • Coeficient reductor del 1,875 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització acreditat sigui inferior als 38 anys i 6 mesos.
 • Coeficient del 1,750 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització acreditat sigui igual o superior als 38 anys i 6 mesos, i sigui inferior als 41 anys i 6 mesos .
 • Coeficient del 1,625 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització acreditat sigui igual o superior als 41 anys i 6 mesos, i sigui inferior als 44 anys i 6 mesos .
 • Coeficient del 1,500 % per cada trimestre anterior a la data de compliment de l’edat de jubilació marcada per la llei, quan el període de cotització acreditat sigui igual o superior als 44 anys i 6 mesos.

Coeficients reductors de la jubilació anticipada d’autònoms

En el cas de la jubilació anticipada per a autònoms s’hi pot accedir si es compleixen els requisits següents:

 • Tenir, com a màxim, dos anys menys de l’edat de jubilació.
 • Haver cotitzat un mínim de 35 anys.
 • La jubilació ha de superar la pensió mínima corresponent als 65 anys.

El coeficient reductor en aquests casos és d’un 7,5 % per cada any d’avançament de la jubilació. Per tant, en una jubilació anticipada de 63 anys, els seus coeficients reductors serien del percentatge esmentat l’any 2020.

Més informació

Vols informar-te sobre la jubilació anticipada als 63 anys i els seus coeficients reductors? I què hi ha de la jubilació anticipada als 61 anys? Comenta o pregunta’ns els teus dubtes sobre els coeficients reductors de jubilació anticipada.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo