Com es calcula la jubilació anticipada?

La jubilació anticipada consisteix a finalitzar l’activitat laboral, com a mínim, 2 anys abans d’arribar a l’edat legal de jubilació. Això vol dir que, el 2020, et pots jubilar de manera anticipada i voluntària amb 63 anys, ja que l’edat de jubilació ordinària és de 65 anys. En els casos no voluntaris, et pots jubilar 4 anys abans, és a dir, als 61 el 2020.

La pensió màxima establerta per al 2020 passa de 2.659,41 euros a 2.683,34. És a dir, 24 euros més que l’any passat, la qual cosa eleva el total anual que percebran els beneficiaris fins als 37.566,76 euros, repartits en catorze pagues.

Però si es tracta d’una pensió anticipada, de quina xifra estem parlant? La resposta depèn dels anys de cotització a la Seguretat Social, la naturalesa de la jubilació i els trimestres que et faltin per complir l’edat ordinària. Això es calcula amb un percentatge reductor, que s’aplica a la base reguladora.

Calcular la pensió de jubilació anticipada voluntària

En el cas de la jubilació anticipada per voluntat pròpia, s’aplicaria un percentatge –per cada trimestre que falti per arribar a l’edat ordinària– en funció del període cotitzat:

  • Menys de 38 anys i 6 mesos: coeficient del 2% per trimestre.
  • Entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos: 1,875% per trimestre.
  • Entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos: 1,750% per trimestre.
  • Més de 44 anys i 6 mesos: 1,625% per trimestre.

Així, si ens correspon, per exemple, una pensió neta de 20.000 euros anuals i hi accedim de manera anticipada, ens quedarà la xifra de 17.000 euros si acreditem 38 anys i 6 mesos de cotització, de 17.200 si acreditem 42 anys i de 17.400 si acreditem més de 44 anys.

Calcular la pensió de jubilació anticipada forçosa

Si, per contra, ets davant d’una jubilació anticipada no voluntària, els coeficients reductors per trimestre i segons el període cotitzat són:

  • Menys de 38 anys i 6 mesos: 1,875% per trimestre.
  • Entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos: 1,750% per trimestre.
  • Entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos: 1,625% per trimestre.
  • Més de 44 anys i 6 mesos: 1,500% per trimestre.

En aquest cas, si la nostra jubilació ha estat forçosa i tenim dret als mateixos 20.000 euros, si acreditem més de 38 anys i 6 mesos de cotització, ens quedaran 17.200 euros; si acreditem 42 anys cotitzats, 17.400, i si són més de 44, la xifra seria de 17.600 euros.

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo