Qui pot ser beneficiari d’una assegurança de vida?

El beneficiari d’una assegurança de vida és la persona que ha estat nomenada pel prenedor per tal que, si es produeix un sinistre, tingui dret a la indemnització. Per tant, assegurat i beneficiari seran persones diferents.

En aquest article intentarem resoldre’t diverses qüestions relacionades amb les assegurances: «com saber si sóc beneficiari d’una assegurança de vida», o si és possible nomenar en una assegurança de vida al beneficiari no hereu.

Qui és el beneficiari d’una assegurança de vida?

Si t’estàs preguntant qui és el beneficiari d’una assegurança de vida, has de saber que pot ser qualsevol, fins i tot els menors d’edat. No obstant això, en cas que no estiguin emancipats o que siguin menors de setze anys, la indemnització serà gestionada pels tutors.

A més, el beneficiari d’una assegurança d’aquest tipus pot canviar en qualsevol moment. Per dur a terme aquesta modificació, el prenedor de l’assegurança haurà de comunicar-se amb la companyia en la qual la va contractar mitjançant un escrit (recorda que aquesta operació la pots fer totes les vegades que vulguis). A més, els beneficiaris es poden canviar mitjançant el testament, tot i que s’ha d’indicar a la pòlissa d’una manera explícita.

Família amb dos fills relaxats a casa

Com puc saber si sóc beneficiari d’una assegurança de vida?

Quan es perd un familiar de sobte, aquesta és una pregunta que, a priori, sembla difícil de resoldre. Per això, és important que sàpigues que hi ha el Registre de Contractes d’Assegurança de Cobertura de Defunció.

Aquest arxiu documental depèn del Ministeri de Justícia i és públic, de manera que el pots consultar quan hagin passat 15 dies hàbils des que el membre de la teva família hagi mort. D’aquesta manera, s’evita que les indemnitzacions que et pertanyin es quedin sense cobrar.

Com es nomena el beneficiari d’una assegurança de vida?

És al prenedor de l’assegurança a qui li correspon nomenar el beneficiari, fins i tot sense el seu consentiment. La forma més habitual és escriure-ho a la pòlissa de l’assegurança quan es contracta. També es pot fer mitjançant testament, només que, en aquest cas, com t’hem comentat en línies anteriors, cal que ho especifiquis expressament a la pòlissa.

Quan els beneficiaris són designats, és recomanable que s’escriguin els noms i cognoms complets i no simplement, per exemple, «hereus legals», ja que això podria comportar reclamacions i problemes judicials per part dels hereus.

Una altra forma de nomenar els beneficiaris és mitjançant el registre públic de què ja t’hem parlat i que depèn del Ministeri de Justícia. D’aquesta manera, els beneficiaris podran comprovar-ho per si mateixos amb les seves dades personals.

Es pot nomenar en una assegurança de vida un beneficiari no hereu?

La resposta és que sí que pots designar un beneficiari que no sigui un hereu legítim. De fet, el receptor de la teva assegurança pot ser qui tu vulguis, sigui familiar o no. Només hauràs d’indicar-ho molt bé d’alguna de les tres maneres que ja t’hem indicat.

Recorda que aquestes són mitjançant el testament, en el moment de la contractació de la pòlissa (admet canvis posteriors) i en el registre públic que depèn del Ministeri de Justícia perquè el beneficiari pugui comprovar-ho per si mateix i en no quedi cap dubte.

És fonamental que evitis posar com a beneficiaris els «hereus legals» sense especificar qui són perquè, tal com t’hem explicat, aquesta fórmula acostuma a portar molts inconvenients.

Què passa si no s’ha designat beneficiari?

Si no nomenes un beneficiari a la pòlissa de l’assegurança ni al testament, els que cobrin la indemnització en cas de sinistre seran els teus hereus legals. Pel que fa als fills beneficiaris, cal especificar que seran tots els fills del prenedor de l’assegurança als quals els correspongui l’herència, sense que hi hagi cap excepció. És a dir, tant és que aquests fills siguin d’una parella actual o d’una anterior: tots són hereus sense distinció.

Pel que fa al cònjuge, serà beneficiari si té aquesta condició quan es produeixi la mort, però no en el moment en què es cobri l’assegurança de vida. Si designes únicament el teu cònjuge sense indicar-ne el nom i et tornes a casar, el beneficiari canvia de manera automàtica.

En definitiva, el beneficiari d’una assegurança de vida pot ser qui tu vulguis, ja sigui un hereu legal o no i encara que no sigui família. El que et recomanem és indicar-ho de forma expressa. Si vols comprovar si tu ets un dels beneficiaris d’una assegurança de vida, recorda visitar el registre públic. La contractació d’una assegurança és senzilla i farà que els teus familiars estiguin sempre coberts encara que a tu et passi alguna cosa, de manera que podràs viure amb més tranquil·litat. A què esperes per beneficiar-te de tots aquests avantatges?

Hi ha hagut un error, intenta-de nou
Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip