Avantatges fiscals de PIES i AIELT

Quin estalvi fiscal es pot obtenir amb un PIES o una AIELT? Aquesta és una de les preguntes que molts es plantegen quan pensen a invertir els seus estalvis de cara a la jubilació.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Complementar la pensió pública amb l’estalvi privat té avantatges fiscals que veurem a continuació i que són aplicables tant en el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) com en l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (AIELT).

Convé esmentar que els experts de VidaCaixa aconsellen assessorar-se prèviament en qüestions de beneficis fiscals abans d’efectuar qualsevol aportació a aquests productes. Per què? Perquè es tracta de que l’objectiu d’estalvi que un s’ha marcat compleixi unes certes expectatives de rendibilitat, tot buscant l’eficiència fiscal i perseguint la fita de complementar els ingressos per a la jubilació.

Quins avantatges ofereix un PIES?

Els plans individuals d’estalvi sistemàtic van néixer el 2007, després de l’entrada en vigor de la Llei 35/2006, això va propiciar una sèrie d’avantatges associades a la fiscalitat dels mateixos.

Aquesta és una eina per aconseguir una renda vitalícia assegurada en el futur. El rescat del PIES, sempre que sigui per obtenir una renda vitalícia, té tots els seus rendiments exempts d’impostos. Amb la reforma fiscal del 2015 s’ha reduït de 10 a 5 els anys mínims que han de transcórrer des de la primera aportació al PIES per poder efectuar-ne el rescat. Com que es tracta d’una renda vitalícia, el beneficiari del PIES queda exempt de tributar en un percentatge elevat d’aquesta renda, que en alguns casos pot arribar al 92%. El PIES té, a més, una limitació anual de 8.000 euros i l’aportació màxima total és de 240.000 euros.

Suposem que d’un PIES es cobren 100 euros de rendiment anual. Aquesta quantitat no tributa, és a dir, a efectes fiscals no es té en compte. El que cal tenir present és que en el moment de disposar o rescatar els diners hi ha un lleu impacte fiscal.

https://www.youtube.com/watch?v=gBkypFoBlb0

Quant es tributa quan es comença a cobrar un PIES?

La quantia varia en funció de l’edat que el prenedor hagi quan comença el seu cobrament:

  • Menys de 40 anys: 40%.
  • Entre 40 i 49 anys: 35%.
  • Entre 50 i 59 anys: 28%.
  • Entre 60 i 65 anys: 24%.
  • Entre 66 i 69 anys: 20%.
  • Més de 70 anys: 8%.

Quins avantatges ofereix una AIELT?

El principal atractiu fiscal d’aquesta eina d’estalvi per al futur rau precisament en la seva tributació. La persona que contracta una AIELT queda exempta de tributació per l’assegurança sota dues condicions: mantenir la inversió durant un mínim de 5 anys i no superar els 5.000 euros per persona i any. Complint aquestes exigències, el client es beneficiarà de l’exempció fiscal dels interessos que s’hagin generat per l’AIELT.

https://www.youtube.com/watch?v=YK-XN_wyp4M

Què passa si rescato el AIELT abans dels cinc anys?

Es tributarà de la següent manera:

  • Fins a 6.000 € al 19%
  • Des de 6.000,01 € fins a 50.000 € al 21%
  • Des 50.000,01 € al 23%
  • Les aportacions no desgraven en l’IRPF

 

Més informació sobre aquestes eines d’estalvi:

Per què funcionen tan bé les AIELT i els PIES?

Què implica designar beneficiaris d’un pla de pensions, un PIES o una AIELT?

Ha ocurrido un error, intentalo de nuevo
Pregunta a nuestros expertos

Tus comentarios serán publicados una vez sean validados por nuestro equipo