Els avantatges fiscals d’una assegurança de vida

No hi ha un bon o mal producte d’estalvi. El problema rau en l’elecció. Hem de seleccionar aquell que millor s’adapti a les nostres condicions. En la llista de criteris també hi ha de ser el benefici davant Hisenda. Les assegurances de vida tenen avantatges fiscals, de manera que són una opció que cal considerar.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Principals avantatges fiscals

− Per als autònoms

Els treballadors per compte propi tenen reservada una parcel·la en la declaració de l’IRPF respecte a les assegurances de vida. La llei preveu que els autònoms es puguin desgravar les primes que paguen per les cobertures d’aquests productes fins a un màxim de 500 euros.

Cal tenir present que en aquest sac també s’hi inclouen les aportacions per a assegurances de salut, per la qual cosa, si no s’arriba al màxim, és bo tenir en compte que totes dues poden computar de manera conjunta.

Llegeix també: L’estalvi dels autònoms de cara a la jubilació

Finalment, els autònoms han de saber que a les pòlisses cal que coincideixin el nom del prenedor i el del beneficiari per poder accedir a aquesta desgravació. Dit d’una altra manera: el beneficiari ha de ser un mateix. A Hisenda no li serveix que assegurem altres persones a l’hora d’aplicar aquesta reducció.

− Per als qui tinguin una hipoteca

Si l’assegurança de vida està vinculada a un crèdit hipotecari, també hi ha desgravacions, tot i que només s’apliquen als préstecs que es van signar abans de l’1 de gener del 2013.

Si es dona el cas, la desgravació pot arribar a un límit del 15% de les quotes destinades aquest any a pagar la hipoteca. Tot fins a un màxim de 9.040 euros anuals. També és possible en aquest cas vincular-hi l’assegurança de la llar, però cal tenir en compte que sempre hem de tenir viva la hipoteca, ja que la reducció només s’aplica sota aquesta condició.

Els PPA i els avantatges fiscals

Hi ha altres productes que entren dins de la categoria de vida-estalvi. En parlem perquè, igual que l’assegurança de vida, també ofereixen cobertures per invalidesa o mort. De la mateixa manera, Hisenda també preveu una sèrie de desgravacions que poden ser interessants.

Parlem dels Plans de Previsió Assegurats (PPA). Són una mena d’híbrid entre l’assegurança d’estalvi i la de vida. D’una banda, permeten l’estalvi periòdic i la seva recuperació en forma de renda durant la jubilació i altres supòsits i, de l’altra, poden incloure una assegurança de vida, amb els avantatges corresponents.

Llegeix també: Així respons davant Hisenda si tens un PPA

El client que contracti aquest producte pot aportar la menor de les quantitats següents: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball. Aquesta mateixa quantitat es pot reduir any rere any de la base imposable de l’IRPF, amb el consegüent avantatge que pagarem menys impostos.

En resum, el que ha de quedar clar és que, a l’hora de contractar un producte d’estalvi, cal mirar-ne tots els avantatges i si aquests s’adapten a les nostres necessitats. Quan parlem de “tots” també hi hem d’incloure els fiscals. Cal pensar-hi detingudament per garantir el màxim bé possible per a nosaltres i els nostres.

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip