És obligatori aportar cada mes al pla de pensions?

Els plans de pensions són instruments molt útils per assegurar-nos l’estabilitat econòmica en el futur. Això no obstant, hi ha alguns dubtes que convé resoldre per evitar reticències. L’estalvi via pla de pensions és sistemàtic: de mica en mica introduïm diners en aquesta guardiola. Però és obligatori aportar contínuament?

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Les aportacions al pla de pensions

Una qüestió bàsica del funcionament d’aquests instruments té a veure amb les aportacions. Els diners estalviats cada cert temps s’incorporen al pla. Així, el capital es va engreixant i sent invertit per generar nous rendiments.

Les aportacions poden ser periòdiques o puntuals. Les primeres permeten tenir una millor planificació. D’aquesta manera estudiem les nostres possibilitats d’estalvi, per exemple, amb aportacions mensuals i, en conseqüència, apartem aquests diners.

Llegeix també: Vuit claus per a l’estalvi per al futur

Les segones són més irregulars. Així, en el moment en què disposem d’una quantitat sobrant, podem decidir ingressar-la al pla de pensions.

De cara a una millor gestió de l’estalvi i d’acord amb les nostres circumstàncies personals, pot convenir més una manera o l’altra d’aportar. En tot cas, és bo saber que no és obligatori dur a terme aportacions.

El client és totalment lliure de decidir amb quina periodicitat ingressa el seu estalvi en aquest instrument i si vol, per exemple, forçat per les circumstàncies, interrompre’l.

És un dubte estès que convé aclarir: aportar no és obligatori.

Els avantatges de les aportacions

És possible que ens veiem obligats a interrompre els ingressos periòdics si hem de resoldre alguna emergència. És lògic disposar dels diners que guanyem també per al dia a dia. Però un cop obert el pla de pensions i sempre que es pugui, la situació ideal és sistematitzar l’estalvi, per exemple, amb aportacions periòdiques.

A més, aquestes tenen un seguit d’avantatges fiscals gens menyspreables. Així, és possible deduir fins a 8.000 euros anuals com a màxim a l’any en l’IRPF. Aquesta deducció també existeix fins al límit de 2.500 euros per a aportacions al pla de pensions del cònjuge.

Llegeix també: Avantatges fiscals dels plans de pensions

Per tant, cal recordar el següent: les aportacions mensuals no són obligatòries, però sí que són una bona i molt recomanable manera d’estalviar. Aquesta flexibilitat permet que puguem afrontar amb comoditat problemes eventuals sense abandonar aquest instrument.

Deixar d’aportar i rescatar el pla

Una cosa són els problemes puntuals, la decisió d’estalviar de manera esporàdica en comptes de fer-ho amb aportacions periòdiques, i una altra és la impossibilitat d’estalviar per alguna circumstància sobrevinguda.

Aquesta circumstància ens pot portar fins i tot a haver de disposar dels diners. En aquest sentit, està previst que el pla de pensions es pugui rescatar no solament en cas de jubilació, sinó en altres supòsits com ara l’atur de llarga durada, la incapacitat permanent, la dependència o una execució hipotecària.

A més, una recent reforma legislativa permet rescatar el pla de pensions (o una part d’aquest) a partir dels deu anys de vigència.

Llegeix també: Com es poden rescatar els plans de pensions als 10 anys?

Així, aclarits els dubtes, veurem encara més avantatges en aquest tipus d’instruments d’estalvi: flexibilitat i garantia de futur.

Això també t’agradarà

Hi ha hagut un error, intenta-de nou

Pregunta als nostres experts

Els teus comentaris seran publicats una vegada siguin validats pel nostre equip